Details bericht beheren

Op deze pagina kunt u een bericht afhankelijk van de status valideren of verwijderen.

De detailweergave van de pagina Berichten beheren toont gedetailleerde informatie over het geselecteerde bericht:

  • Controleer het bovenste gedeelte van de pagina met de kopinformatie van het bericht.
  • Stel de status van een bericht dat wordt verwerkt handmatig in op FOUT. Het bericht kan vervolgens worden verwijderd.
  • Controleer de bron- en doelindeling van het getransformeerde bericht op de tabbladen Bronbericht enDoelbericht, onder aan de pagina.
  • Op het tabblad Tussentijds bericht kunt u de XML-structuur van het bericht bekijken en controleren. Dit is een optie wanneer de toewijzing van het opmaakmodel voor de berichtconversie is gewijzigd of wanneer nieuwe toewijzingen zijn aangemaakt.
  • Op de pagina Printaanvraag kunt u de aangemaakte printaanvragen controleren en desgewenst opnieuw printen.
  • Klik op Logboekvermeldingen valideren. U kunt de logboekvermeldingen van de uitgevoerde transformatiestappen bekijken en controleren.

Op de tabbladen Bronbericht, Doelbericht, en Tussentijds bericht kunt u EDI- en XML-gegevens met opmaak controleren en downloaden naar een bestand. Gebruik de knoppen Indeling en Origineel om te schakelen tussen de gegevensweergave met opmaak en de onbewerkte gegevensweergave. De gegevens worden opgemaakt met een segment of record per regel.