Een opmaakmodel bewerken

Een opmaakmodel bewerken:

  1. Selecteer Transformatie > Configuratie > Opmaakmodellen.
  2. Klik op de drill-downknop van een opmaakmodel.
  3. Klik op Bewerken.
  4. Voer de vereiste wijzigingen aan de code van het XML-opmaakmodel door.
  5. Klik op Opslaan om het opmaakmodel op te slaan.
    Er verschijnt een melding dat het opmaakmodel is opgeslagen.