Het printen van exportgerelateerde documenten voorbereiden

Voordat de mutatiecertificaten kunnen worden geprint, dient u de zendingsregels te bewerken zodat de instellingen met betrekking tot de voorkeurshandelsovereenkomst juist zijn.

 1. Selecteer Verzending > Vrachten.
 2. Klik op de drill-downknop op de pagina Vrachten om een vracht te selecteren.
 3. Klik op Bewerken.
 4. Klik op het tabblad Mutatiecertificaten.
  NB

  Dit tabblad verschijnt alleen als de taak Mutatiecertificaten printen beschikbaar is in de takenlijst en als de functie MovementCertificates is geconfigureerd.

 5. Mutatiecertificaten uitvouwen.
 6. Controleer de volgende informatie of geef deze zo nodig op:
  Exportstatus
  De exportstatus geeft aan of het mutatiecertificaat kan worden geprint. Om een mutatiecertificaat te kunnen printen, dient de exportstatus Volledig te zijn. Deze statussen zijn mogelijk:
  • Volledig: Ofwel een Voorkeurshandelsovereenkomst of de optie Geen voorkeur is geselecteerd voor elke zendingsregel.
  • Niet-volledig: Niet voor alle zendingsregels is een Voorkeurshandelsovereenkomst of de optie Voorkeur zonder bekende overeenkomst geselecteerd.
  • Niet ingesteld: Geen Voorkeurshandelsovereenkomst geselecteerd.
  MRN - Referentienummer mutatie

  Het referentienummer mutatie (Movement Reference Number of MRN) is toegekend door het New Computerised Transit System (NCTS). Het wordt verwerkt in alle doorvoerdeclaraties in Europa. Het MRN wordt gebruikt om de vracht te identificeren binnen de EU en in het bijzonder bij het douanekantoor van uitvoer. MRN's worden uitgegeven voor directe en indirecte exportdeclaraties.

  De douane gebruikt dit nummer om goederen te registreren en traceren. Het MRN, dat bestaat uit een tekenreeks van getallen en letters, wordt geprint op het bijbehorende exportdocument. Dit document wordt uitgegeven door het douanekantoor.

  Serienummers mutatiecertificaat
  Geef de serienummers op, gescheiden door een witruimte, die moeten worden geprint op de vrachtbrief ('waybill'). Deze nummers worden als referentie gebruikt als de vracht te veel zendingsregels bevat om op het mutatiecertificaat te kunnen printen.
  NB

  U dient de taak Vrachtbrief in te stellen op Importeren via Klembord om dit aantal te ondersteunen. Zie Taken verwerken.

  Voorkeurshandelsovereenkomst
  Indien gewenst kunt u een voorkeurshandelsovereenkomst selecteren in de lijst.
  NB

  U hoeft alleen een selectie te maken als u de geselecteerde voorkeurshandelsovereenkomst wilt kopiƫren naar alle zendingsregels.

 7. Indien gewenst klikt u op Kopiƫren om het veld Voorkeurshandelsovereenkomst voor alle zendingsregels op dezelfde instellingen te zetten.
 8. Klik op het tabblad Mutatiecertificaten.
 9. Controleer de volgende informatie of geef deze zo nodig op:
  Mutatiecertificaat
  Een mutatiecertificaat is vereist door de Europese Unie wanneer een importland goederen aanschaft bij een EU-lid. Het importland moet gedekt zijn door een EU-handelsovereenkomst.

  Het document wordt gebruikt om voorkeurstarieven te berekenen; dit wil zeggen, verminderde of geen invoerrechten in het land van import. Het voorkeurssysteem geldt alleen voor landen waar een EU-handelsovereenkomst bestaat. De beschikbare mutatiecertificaten worden weergegeven in de code MovementCertificates.

  Taal
  Dit veld toont de taal van het mutatiecertificaat.
  Voorkeurshandelsovereenkomst
  Geef de voorkeurshandelsovereenkomst op. Een handelsovereenkomst tussen landen vermindert het tarief voor bepaalde producten die worden geleverd aan andere landen die de overeenkomst hebben getekend. De beschikbare voorkeurshandelsovereenkomsten worden weergegeven in de code PreferentialTradeAgreements.
  De voorkeurshandelsovereenkomst bepaalt de mutatiecertificaten die worden gebruikt bij het printen.

  U kunt de voorkeurshandelsovereenkomst in de artikelbasisgegevens op voorhand configureren.

  Cumulatie toegepast
  Het concept cumulatie beschrijft een systeem waarmee producten uit het ene land kunnen worden verwerkt of worden toegevoegd aan producten uit een ander land. Ook kunnen producten die uit een bepaald land afkomstig zijn, worden toegevoegd aan producten die uit een ander land afkomstig zijn. Het resultaat is hetzelfde als wanneer deze producten uit het tweede land zouden zijn gekomen.

  De informatie van de ontvanger wordt gebruikt door het mutatiecertificaat EUR-MED voor exports naar een land in de Pan-Euro-mediterrane zone. In dit geval geeft het selectievakje Cumulatie toegepast aan op welke landen een Pan-Euro-mediterrane cumulatie is toegepast. Dit zijn meestal leveringslanden.

 10. Indien gewenst klikt u op Selecteren in een regel om het mutatiecertificaat te bewerken.
  De velden die in het venster Mutatiecertificaatgegevens worden getoond zijn afhankelijk van het mutatiecertificaat.
 11. Indien gewenst klikt u op Vernieuwen om de exportstatus bij te werken. Gedurende dit proces worden de zendingsregels voor geldige PTA's gecontroleerd. Het bepaalt de mutatiecertificaten die worden gebruikt en bepaalt de standaardtaal en -tekst.
  Als de voorkeurshandelsovereenkomsten zijn ingesteld of gewijzigd, wordt het veld Exportstatus bijgewerkt als u uw wijzigingen opslaat.