Volgnummerdetails

Op deze pagina kunt u de geselecteerde volgnummerdefinitie weergeven en bewerken. Indien nodig kunt u het huidige nummer resetten.

De detailweergave van de pagina Volgnummers biedt gedetailleerde informatie over de geselecteerde volgnummerdefinitie:

  • Controleer het hiërarchieniveau, de financiële entiteit, handelspartner, klant en verzenden aan waarvoor de nummering is gedefinieerd.
  • Controleer het nummerbereik en de huidige waarde voor de nummering.
  • Controleer het patroon, de prefix en suffix die worden gebruikt voor het opmaken van de nummering.
  • Controleer het gedefinieerde overloopgedrag, de drempelwaarde voor de waarschuwing en de intervalwaarde voor de waarschuwing.

Klik op Bewerken om de geselecteerde volgnummerdefinitie te bewerken.

NB

Als u op Huidige waarde wijzigen klikt, kunt u het huidige nummer resetten. Gewoonlijk wordt dit gebruikt voor de jaarlijkse aanpassing van de nummering.