De lijst met instellingen voor partner-ID's controleren

De pagina Partner-ID's bevat een lijst met gedefinieerde instellingen voor partner-ID's.

De lijst met instellingen voor partner-ID's controleren:

 1. Selecteer Transformatie > Configuratie > Partner-ID's.
 2. Controleer de volgende informatie:
  Naam partnerhiërarchie
  De naam van de partnerhiërarchie is een classificatie van een groep communicatiepartners. Voor deze configuratie moet een partnerhiërarchie bestaan.
  Partner-ID
  De partner-ID is het knooppunt in de hiërarchie van de configuratie waarmee een bepaalde communicatiepartner of groep communicatiepartners wordt geïdentificeerd.
  Berichttype
  Met het berichttype wordt de inhoud van het bericht gedefinieerd. Voorbeelden zijn VDA 4905, VDA 4915, ASC X12 830-planningsschema met vrijgavemogelijkheid en ASC X12 862-verzendschema. Het berichttype is afhankelijk van de berichtstandaard.
  Geldig vanaf
  Dit veld geeft de begindatum aan van de geldige periode voor de configuratie.
  Klik tijdens het bewerken op de knop Kalender om de begindatum te selecteren in een kalender.
  Geldig t/m
  Dit veld geeft de einddatum aan van de geldige periode voor de configuratie.
  Klik op de knop Kalender om de einddatum te selecteren in een kalender.
  Berichtrichting
  De berichtrichting is Inkomend voor inkomende berichten en Uitgaand voor uitgaande berichten.
  Afzender-ID
  De afzender-ID is het identificatienummer van de afzender in het bericht. De afzender-ID kan bijvoorbeeld de klant-ID, de leverancier-ID of het logische adres van de afzender van het bericht zijn.
  Ontvanger-ID
  De ontvanger-ID is het identificatienummer van de ontvanger in het bericht. De ontvanger-ID kan bijvoorbeeld de klant-ID, de leverancier-ID of het logische adres van de ontvanger van het bericht zijn.
  Opmerking
  Hier kunt u een korte omschrijving ter verduidelijking van het doel van de configuratie bekijken of opgeven.
  Laatst bijgewerkt door gebruiker
  Dit veld toont de gebruiker die de laatste update heeft uitgevoerd.
  Datum laatst bijgewerkt
  Dit veld toont de datum van de laatste update.
  Financiële entiteit
  De financiële entiteit is een onderneming of een subset van een onderneming. De financiële entiteit is onafhankelijk met betrekking tot een of meer operationele of financiële functies. Een financiële entiteit stelt een winst- en verliesrekening en een balans op op basis van een volledige, vereffende set transacties. Een financiële entiteit is vaak ook een juridische entiteit. Een financiële entiteit wordt gedefinieerd binnen een tenant en kan locaties bevatten. U kunt niets in het veld invoeren. De financiële entiteit wordt automatisch ingesteld wanneer u de gegevens opslaat. De standaardinstelling is de financiële entiteit waar u momenteel werkt.