De printaanvragen van een bericht controleren

In de detailweergave van de pagina Berichten beheren op het tabblad Printaanvraag kunt u printaanvragen bekijken en, indien gewenst, opnieuw printen. Er wordt een lijst van aangemaakte printaanvragen getoond, inclusief statusinformatie. Transformatie verzendt de printaanvraag naar de printservice. De printservice brengt de printaanvraag over naar de On-Premises Print Agent en InterFormNG. InterFormNG is de standaard print-engine die het vereiste document print. Transformatie gebruikt de in de printdefinitie ingestelde configuratieparameters om de printaanvraag automatisch aan te maken.

De printaanvragen van een geselecteerd bericht controleren:

 1. Selecteer Transformatie > Berichten beheren.
 2. Klik op de drill-downknop van een bericht.
 3. Klik op het tabblad Printaanvraag.
 4. Controleer de informatie die voor elke printaanvraag wordt getoond:
  Printdatum/-tijd
  De datum en tijd waarop de printaanvraag werd aangemaakt.
  Te printen inhoud
  De inhoud van de printaanvraag.
  Status
  De status van de printaanvraag.
  Omschrijving
  Een korte omschrijving van de printaanvraag.
 5. Als u een printaanvraag opnieuw wilt printen, selecteert u de printaanvraag en klikt u op Printen.
  Het bericht Verwerking gestart wordt weergegeven in de kolom Omschrijving.
 6. Als u de tabel wilt vernieuwen, klikt u op Tabel vernieuwen.