Een volgnummerdefinitie kopiëren

Op de pagina Volgnummers kunt u volgnummerdefinities aanmaken, bewerken, resetten, kopiëren en verwijderen. Met volgnummerdefinities kunt u het automatisch nummeren beheren van combivrachten die worden verwerkt in het gebied Verzending.

Een volgnummerdefinitie kopiëren:

  1. Selecteer Basisgegevens > Volgnummers.
  2. Selecteer een volgnummerdefinitie.
  3. Klik op Kopiëren.
    De detailweergave van de pagina Volgnummers wordt getoond.
  4. Breng de gewenste wijzigingen aan in de instellingen.
  5. Klik op Opslaan om de volgnummerdefinitie op te slaan.
    Er verschijnt een melding dat de volgnummerdefinitie is opgeslagen.