Een transformatieregel kopiëren

Een transformatieregel kopiëren:

  1. Selecteer Transformatie > Configuratie > Transformatieregels.
  2. Selecteer een transformatieregel.
  3. Klik op Kopiëren om de geselecteerde transformatieregel te kopiëren.
    De detailweergave van de pagina Transformatieregels wordt weergegeven.
  4. Geef de vereiste waarden in de invoervelden op.
  5. Klik op Opslaan om de nieuwe transformatieregel te op te slaan.
    Er verschijnt een melding dat de transformatieregel is opgeslagen.