ASN-annulering en -vervanging configureren

Als u ASN-annulering en -vervanging wilt inschakelen, moet u de codelijst Customers configureren. Nadat u de ASN-annulering en -vervanging hebt ingeschakeld, worden de knoppen ASN-annulering en ASN-vervanging getoond op de pagina Vracht.

Als u de knoppen ASN-annulering en ASN-vervanging ook wilt tonen op de pagina Combivracht, selecteert u het selectievakje ASN-annulering ondersteund in de codelijst Customers voor de klanten van alle toegewezen vrachten.

De instelling van de codelijsten Customers kan worden toegewezen tot op het Verzenden aan-niveau. De instelling in de codelijst Customers heeft voorrang op de instelling in de codelijst TradingPartners.