Clientconfiguraties

Op de pagina Clientconfiguraties kunt u de instellingen voor de Amazon Simple Queue Service (SQS) voor de On-Premises Print Agentbekijken. SQS wordt door de printservice gebruikt om meldingen over printaanvragen en gewijzigde printbronnen door te geven aan de On-Premises Print Agent. De On-Premises Print Agent haalt de printaanvragen en printbronnen via de ION API-gateway op uit de applicatie-cloudservices. De On-Premises Print Agent geeft de printaanvragen en printbronnen door aan de print-engine InterFormNG op de klantlocatie.

Deze pagina biedt toegang tot de detailinstellingen voor de SQS-wachtrijen voor de huidige tenant/klant.