Vrachten toewijzen

Het kan nodig zijn combivrachten handmatig aan te passen.
NB

Als een combivracht de status Voltooid heeft, kunnen er geen handmatige wijzigingen meer worden doorgevoerd.

Voorbeeld: Een vracht die is toegewezen aan een combivracht kan eerder worden verzonden dan verwacht. U kunt deze vracht toewijzen aan een andere combivracht (een combivracht die eerder wordt verzonden).

 1. Selecteer Verzending > Combivrachten.
 2. Klik op de drill-downknop om de combivracht te openen die de vracht bevat die u aan een andere combivracht wilt toewijzen.
 3. Klik op het tabblad Toegewezen vrachten.
  Op dit tabblad ziet u een lijst met alle vrachten die deel uitmaken van deze combivracht. De vrachten zijn samengevoegd (geconsolideerd), omdat de status van elke vracht afzonderlijk op Voltooid is ingesteld en omdat de zendingsdatums allemaal binnen het vastgestelde tijdsbestek van het poolpunt liggen.
 4. Ga naar Lijst van toegewezen vrachten en selecteer de vracht die u aan een andere combivracht wilt toewijzen.
 5. Klik op Toewijzing ongedaan maken.
 6. Selecteer Verzending > Combivrachten.
 7. Klik op de drill-downknop om de combivracht te openen waaraan u de vracht wilt toewijzen.
 8. Klik op het tabblad Beschikbare vrachten.
  Het tabblad Beschikbare vrachten bevat de vrachten die naar deze klant en naar dit poolpunt worden geleverd die zendingsgegevens hebben buiten het opgegeven tijdsbestek. Let op: alleen leveringen met de status Voltooid zijn beschikbaar.
 9. Selecteer de vracht die u opnieuw wilt toewijzen en klik op Toewijzen.
  De Lijst van toegewezen vrachten wordt bijgewerkt.
 10. Klik op het tabblad Taken.
  Dit tabblad bevat de taken die in de werkstroom op combivrachtniveau zijn opgenomen en de status van deze taken. U kunt de taken op dit tabblad verwerken door de status van de combivracht op Voltooid in te stellen.
 11. Desgewenst selecteert u in de rechterbovenhoek van de pagina Status instellen > Als Voltooid instellen.