Details printsjabloon

Op deze pagina kunt u de inhoud bekijken van een door Infor beheerde standaard printsjabloon voor een handelspartner. U kunt de standaard printsjabloon exporteren en gebruiken voor uw aanpassingen.

Printsjablonen die door klanten worden beheerd, kunnen worden geopend via Printen > Printsjablonen.