De details van een transformatieregel controleren

De detailweergave van de pagina Transformatieregels toont gedetailleerde informatie over de geselecteerde transformatieregel:

De details van de geselecteerde transformatieregel controleren:

 1. Selecteer Transformatie > Configuratie > Transformatieregels.
 2. Klik op de drill-downknop van een transformatieregel om de detailweergave van de pagina Transformatieregels te openen.
 3. Controleer de kopinformatie van de geselecteerde transformatieregel:
  Geldig vanaf
  Dit veld geeft de begindatum aan van de geldige periode voor de configuratie.
  Klik tijdens het bewerken op de knop Kalender om de begindatum te selecteren in een kalender.
  Geldig t/m
  Dit veld geeft de einddatum aan van de geldige periode voor de configuratie.
  Klik op de knop Kalender om de einddatum te selecteren in een kalender.
  Naam partnerhiërarchie
  De naam van de partnerhiërarchie is een classificatie van een groep communicatiepartners. Voor deze configuratie moet een partnerhiërarchie bestaan.
  Partner-ID
  De partner-ID is het knooppunt in de hiërarchie van de configuratie waarmee een bepaalde communicatiepartner of groep communicatiepartners wordt geïdentificeerd. Selecteer de partner-ID uit de vervolgkeuzelijst. De vervolgkeuzelijst toont de items van de codelijst TradingPartners.
  Berichttype
  Met het berichttype wordt de inhoud van het bericht gedefinieerd. Voorbeelden zijn VDA 4905, VDA 4915, ASC X12 830-planningsschema met vrijgavemogelijkheid en ASC X12 862-verzendschema.
  Berichtversie
  De verwerking van verschillende berichtversies wordt momenteel ondersteund voor UN-EDIFACT- en ASC X12-berichten. Als een nieuw bericht binnenkomt zonder dat er een berichtversie in de transformatieregel is gedefinieerd, wordt de transformatieregel automatisch door de berichtversie bijgewerkt.
  Berichtrichting
  De berichtrichting is Inkomend voor inkomende berichten en Uitgaand voor uitgaande berichten.
  Financiële entiteit
  De financiële entiteit is een onderneming of een subset van een onderneming. De financiële entiteit is onafhankelijk met betrekking tot een of meer operationele of financiële functies. Een financiële entiteit stelt een winst- en verliesrekening en een balans op op basis van een volledige, vereffende set transacties. Een financiële entiteit is vaak ook een juridische entiteit. Een financiële entiteit wordt gedefinieerd binnen een tenant en kan locaties bevatten. U kunt niets in het veld invoeren. De financiële entiteit wordt automatisch ingesteld wanneer u de gegevens opslaat. De standaardinstelling is de financiële entiteit waar u momenteel werkt.
  Opmerking
  Hier kunt u een korte omschrijving ter verduidelijking van het doel van de configuratie bekijken of opgeven.
 4. Controleer de veldgroep Notitie. De veldgroep toont opmerkingen die voor de transformatieregel zijn opgegeven.
 5. Controleer deze informatie onderaan de pagina:
  Regel opmaakmodel
  Dit veld geeft de naam aan van het XSLT-opmaakmodel dat wordt gebruikt voor de transformatie. Het XSLT-opmaakmodel bepaalt hoe een XML-invoerbestand wordt getransformeerd naar een XML-uitvoerbestand. De Format File Descriptions voor inkomende en uitgaande berichten worden automatisch gekoppeld aan het opmaakmodel als ze zijn gedefinieerd in de codelijst StyleSheetRules.
  Test-vlag
  Dit selectievakje wordt gebruikt om een EDI-bericht met een geactiveerde testindicator in het UNB-segment te verzenden. De geactiveerde testindicator toont aan de ontvanger van het bericht dat het testbericht is gebruikt om de verwerking te testen en dat het geen productief bericht is.
  Bevestiging
  De afzender van een bericht verwacht een bevestiging dat de handelspartner het bericht succesvol heeft ontvangen. Er wordt een nieuw bevestigingsbericht aangemaakt op basis van het inkomende bericht, gezien vanuit het standpunt van de ontvanger.
 6. Als u de details van het geselecteerde opmaakmodel wilt bekijken, klikt u op Details weergeven rechts van het veld Regel opmaakmodel.

  Het dialoogvenster Details regel opmaakmodel toont de volgende aanvullende informatie:

  Source Format File Description (bron-FFD)
  Het XML-bestand wordt gebruikt om een gestructureerd berichtbestand te converteren, bijvoorbeeld een ANSI X12- of EDIFACT-bestand naar XML.
  Target Format File Description (doel-FFD)
  Het XML-bestand wordt gebruikt om de doelindeling van een XML-bestand te genereren, bijvoorbeeld een gestructureerd berichtbestand als ASC X12 of EDIFACT.
  Berichtstandaard
  De berichtstandaard die wordt gebruikt voor de transformatie van het bericht.