Klantbasisgegevens aanmaken

U kunt de pagina Klantbasisgegevens gebruiken als een op zichzelf staande oplossing voor het beheer van uw klantbasisgegevens als deze niet worden aangeleverd door het ERP-systeem.

NB

Als u de pagina Klantbasisgegevens gebruikt als een op zichzelf staande oplossing, moet de import van het CustomerPartyMaster-BOD zijn uitgeschakeld.

Klantbasisgegevens aanmaken:

 1. Selecteer Basisgegevens > Klantbasisgegevens.
 2. Klik op Aanmaken.
 3. Geef de kopinformatie op. U kunt alle velden opgeven, behalve Laatst gewijzigd door, Laatste importdatum en Financiële entiteit.
  Klant
  Dit veld bevat een willekeurige set tekens die wordt gebruikt als unieke aanduiding van een klant in een financiële entiteit.
  Naam
  Controleer het adres van de klant of geef dit zo nodig op.
  Klantstatus
  De volgende klantstatussen zijn beschikbaar: Open, Afgesloten, Prospect, Afgekeurd, In behandeling, Verwijderd en Blokkeren.
  Selecteer tijdens het bewerken de status van de klantbasisgegevens in de vervolgkeuzelijst.
  DUNS-nummer
  Het DUNS-nummer (Data Universal Numbering System, Universeel nummersysteem voor gegevens) is een unieke negencijferige code die wordt gebruikt om bedrijven en groepsentiteiten binnen een organisatie aan te kunnen geven. Dit nummer wordt op aanvraag van een bedrijf uitgegeven door Dun & Bradstreet, leverancier van bedrijfsinformatie.
  Belasting-ID
  De belasting-ID is een nummer dat wordt gebruikt om rechtspersonen of bedrijven aan te duiden. De belastingautoriteiten wijzen deze belastingnummers toe aan geregistreerde bedrijven. Uw handelspartners dienen hun belastingnummer te geven. Handelspartners zonder belastingnummer worden als privépersonen beschouwd.
  Geldig vanaf
  Controleer de eerste dag waarop de vervoerdersbasisgegevens geldig zijn of geef deze zo nodig op.
 4. Klik op Aanmaken om de adresgegevens toe te voegen.
  Het dialoogvenster Adres klantbasisgegevens wordt geopend.
 5. Geef de vereiste adresgegevens op:
  Standaardadres
  Schakel dit selectievakje in om de adresregel te gebruiken als hoofdadres van de basisgegevens.
  Naam
  Geef de naam op van het adres van de basisgegevens.
  Naam geadresseerde
  Dit veld bevat de naam van de persoon aan wie de aanvraag is gericht.
  Eenheid
  Geef de naam van de eenheid op.
  Verdieping
  Geef de verdieping op.
  Naam van gebouw
  Geef de naam van het gebouw op.
  Postbus
  Geef de postbus op.
  Straatnaam
  Geef de straatnaam op.
  Postcode
  Geef de postcode van het adres op.
  Plaats
  Geef de naam van de plaats/stad op.
  Onderverdeling land
  Geef de onderverdeling van het land op.
  Land
  Klik op de knop Zoeken van het veld. Selecteer het land in het dialoogvenster.
  Adresregel 1
  Dit veld toont het eerste gedeelte van het adres, dat door de gebruiker wordt gedefinieerd of bijgewerkt aan de hand van de adresnotatie.
  In het algemeen bevat deze adresregel de straatnaam.
  Adresregel 2–6
  In deze velden worden gedeelten van het adres getoond. Deze worden door de gebruiker gedefinieerd of bijgewerkt aan de hand van de adresnotatie.
 6. Klik op Opslaan om de klantbasisgegevens op te slaan.
  Er verschijnt een melding dat de klantbasisgegevens zijn opgeslagen.