Informatie verzenden-van configureren

U kunt verzenden-van informatie verbeteren. U kunt bijvoorbeeld extra adresgegevens toevoegen die geen deel uitmaken van de Shipment-BOD.

Verzenden-van informatie openen:

 1. Selecteer Shipping > Configuratie > Informatie verzenden-van.
  De volgende velden worden weergegeven:
  Verzenden van
  De Verzenden van-ID wordt gebruikt met de Verzenden van-naam om een locatie binnen een organisatie aan te geven. Vanuit deze locatie, bijvoorbeeld een magazijn, wordt een zending verzonden. Zie Informatie verzenden-van configureren.
  Naam
  De Verzenden van-ID wordt gebruikt met de Verzenden van-naam om een locatie binnen een organisatie aan te geven. Vanuit deze locatie, bijvoorbeeld een magazijn, wordt een zending verzonden.
  Geldig vanaf
  Dit veld toont de eerste dag waarop een record of instelling geldig is. De instellingen zijn geldig t/m de datum die is opgegeven voor het veld Geldig t/m.
  Geldig t/m
  Dit veld toont de laatste dag waarop een record of instelling geldig is. Zie Geldig van.
  Opmerking
  Hier kunt u een eenregelige omschrijving, notitie of opmerking bekijken of opgeven.
  Financiële entiteit

  Voor elke gebruiker moeten een of meerdere financiële entiteiten worden geconfigureerd. Voor een gebruiker dient u een van de financiële entiteiten in te stellen als standaard financiële entiteit.

  Elke transactie hoort bij de standaard financiële entiteit voor de gebruiker. De gebruiker kan de standaard financiële entiteit aanpassen via de keuzelijst met invoervak Financiële entiteit.

  De gebruiker kan de gegevens van de standaard financiële entiteit en overige toegewezen entiteiten weergeven.

 2. Klik op de drill-downknop van een regel in de lijst.
  De pagina Informatie verzenden-van wordt weergegeven.
 3. Klik op Bewerken.
 4. Controleer de volgende informatie of geef deze zo nodig op:
  Geldig vanaf
  Dit veld toont de eerste dag waarop een record of instelling geldig is. De instellingen zijn geldig t/m de datum die is opgegeven voor het veld Geldig t/m.
  Verzenden van
  De Verzenden van-ID wordt gebruikt met de Verzenden van-naam om een locatie binnen een organisatie aan te geven. Vanuit deze locatie, bijvoorbeeld een magazijn, wordt een zending verzonden. Zie Informatie verzenden-van configureren.
  Opmerking
  Hier kunt u een eenregelige omschrijving, notitie of opmerking bekijken of opgeven.
  Geldig t/m
  Dit veld toont de laatste dag waarop een record of instelling geldig is. Zie Geldig van.
  Naam
  De Verzenden van-ID wordt gebruikt met de Verzenden van-naam om een locatie binnen een organisatie aan te geven. Vanuit deze locatie, bijvoorbeeld een magazijn, wordt een zending verzonden.
  Financiële entiteit

  Voor elke gebruiker moeten een of meerdere financiële entiteiten worden geconfigureerd. Voor een gebruiker dient u een van de financiële entiteiten in te stellen als standaard financiële entiteit.

  Elke transactie hoort bij de standaard financiële entiteit voor de gebruiker. De gebruiker kan de standaard financiële entiteit aanpassen via de keuzelijst met invoervak Financiële entiteit.

  De gebruiker kan de gegevens van de standaard financiële entiteit en overige toegewezen entiteiten weergeven.

 5. Indien gewenst kunt u Notities uitvouwen.
  Notitie
  Indien gewenst voegt u een notitie toe.
 6. Controleer in de sectie Instellingen voor informatie verzenden-van de volgende informatie of geef deze informatie zo nodig op:
  Zending direct naar vracht verwerken
  Als dit selectievakje is ingeschakeld, wordt voor deze Verzenden van een geïmporteerd SyncShipment-BOD met de status Verzonden verwerkt naar een vracht. De verwerking wordt uitgevoerd als er geen pro-forma of echte vracht beschikbaar is voor deze zending. In dit geval is er geen SyncCarrierRoute-BOD vereist om een vracht aan te maken voor de geïmporteerde SyncShipment-BOD.
  Verzenden van-adresgegevens uit BOD gebruiken
  De BOD bevat alleen het Verzenden-van adres. Het bevat geen verzenden-van informatie. Over het algemeen wordt het Verzenden-van adres opgehaald uit de BOD. Als u Verzenden-van gegevens opgeeft die niet zijn inbegrepen in de BOD, wordt het Verzenden-van adres ook niet opgehaald uit de BOD. Als u toch het adres uit de BOD wilt gebruiken, schakelt u dit selectievakje in.
  Adresgegevens Leverancier uit BOD gebruiken
  Als deze optie is geselecteerd, of als de naam en plaats van het leveranciersadres niet zijn ingevuld op de pagina Informatie verzenden van, worden de adresgegevens van de leverancier uit het BOD gebruikt. Als dit selectievakje is uitgeschakeld, worden de adresgegevens van de leverancier op de pagina Informatie verzenden van overgebracht naar de vracht wanneer deze wordt aangemaakt of wanneer Configuratie opnieuw laden wordt uitgevoerd voor een bestaande vracht.
  Verzenden namens

  Rechtstreekse levering aan de klant door de onderleverancier is een optie. De leverancier beheert de bestel-, facturerings- en betalingsprocessen. Indien geselecteerd, maakt deze instelling het mogelijk om de adresgegevens van de onderleverancier te vervangen op zendingsdocumenten en in het ASN.

  NB

  Als deze instelling is geactiveerd, wordt de informatie over het Verzenden van-adres en het Leveranciersadres voor de verzenden van overgebracht naar de vracht.

  Taal

  Dit veld toont de taal waarin de documenten worden geprint.

 7. Controleer in de sectie Verzenden van-adres de volgende informatie of geef deze informatie zo nodig op:
  Naam geadresseerde
  Dit veld toont een aanvullende naam.
  Eenheid
  Dit veld toont de aanduiding van de eenheid.
  Verdieping
  Dit veld toont de verdieping in het gebouw.
  Nummer van gebouw
  U kunt via Nummer van gebouw een bepaald gebouw identificeren.
  Naam van gebouw
  U kunt via Naam van gebouw een gebouw identificeren.
  Postbus
  De postbus bevindt zich op het terrein van een postkantoor.
  Straatnaam
  Dit veld toont de straatnaam.
  Postcode
  Dit veld toont de postcode.
  Plaatsnaam
  Dit veld toont de naam van de plaats of locatie.
  Onderverdeling land
  Geef de onderverdeling van het land op.
  Land
  Dit veld toont het land.
  Adresregel 1 t/m adresregel 6
  In deze velden worden aanvullende gedeelten van het adres getoond. Deze worden door de gebruiker gedefinieerd of bijgewerkt aan de hand van de adresnotatie.
 8. Controleer in de sectie Adres leverancier de volgende informatie of geef deze informatie zo nodig op:
  Naam geadresseerde
  Dit veld toont een aanvullende naam.
  Eenheid
  Dit veld toont de aanduiding van de eenheid.
  Verdieping
  Dit veld toont de verdieping in het gebouw.
  Nummer van gebouw
  U kunt via Nummer van gebouw een bepaald gebouw identificeren.
  Naam van gebouw
  U kunt via Naam van gebouw een gebouw identificeren.
  Postbus
  De postbus bevindt zich op het terrein van een postkantoor.
  Straatnaam
  Dit veld toont de straatnaam.
  Postcode
  Dit veld toont de postcode.
  Plaatsnaam
  Dit veld toont de naam van de plaats of locatie.
  Land
  Dit veld toont het land.
  Adresregel 1 t/m adresregel 6
  In deze velden worden aanvullende gedeelten van het adres getoond. Deze worden door de gebruiker gedefinieerd of bijgewerkt aan de hand van de adresnotatie.
 9. Klik op Opslaan om de wijzigingen op te slaan of op Annuleren om de wijzigingen te verwijderen.
  De bewerkingsmodus wordt afgesloten.