ASN-vervanging

Het verzendproces is aan de kant van de leverancier voltooid wanneer deze in zijn eigen ERP-systeem de vrachtstatus op Voltooid zet. Het ERP-systeem verzendt een bericht naar het functionele gebied Verzending met de mededeling dat de vracht is voltooid. Het functionele gebied Verzending verzendt het ASN met de vrachtgegevens naar de klant.

NB

Met welke bewoordingen de Voltooid-status wordt aangeduid, kan per ERP-systeem verschillen.

Zodra de status Voltooid is overgebracht, kunnen de vrachtgegevens niet meer worden gewijzigd in het ERP-systeem van de leverancier.

Om wijzigingen in de ASN-gegevens door te voeren, kunt u het ASN vervangen in het gebied Verzending, maar niet in het ERP-systeem van de leverancier.

NB

De ASN-vervanging wordt geactiveerd op de pagina Codes in Basisgegevens. Het selectievakje ASN-annulering ondersteund in de codelijst Customers moet zijn ingeschakeld.

U kunt een ASN vervangen in Verzending op de pagina Vracht.

NB

U kunt alleen inbegrepen zendingen van een vracht vervangen die de status Verzonden hebben. Als een of meer van de geselecteerde zendingen een andere status heeft, wordt een foutmelding weergegeven. U kunt een geannuleerd ASN niet vervangen. U kunt ASN-vervangingen doorvoeren zo vaak als de gegevens wijzigen. U kunt alle verwante zendingstaken (zoals herprints van vrachtbrieven of labels) uitvoeren voor zendingen op een vervangen ASN.