Printtaken

Op de pagina Printtaken kunt u de printtaken beheren die zijn aangemaakt op basis van de printaanvragen van de functionele gebieden in de applicatie.

Wanneer u een document wilt printen in de applicatie, wordt er een printaanvraag aangemaakt die wordt verzonden naar de printservice. De printservice brengt de printaanvraag over naar de On-Premises Print Agent en InterFormNG. InterFormNG verwerkt de printaanvraag en print het document. Een statusbericht van de printtaak wordt geretourneerd naar het functionele gebied waarin de printaanvraag is aangemaakt.

Op deze pagina kunt u de status van de printtaken bekijken, opnieuw printen en zo nodig een printtaak verwijderen.

Als u printaanvragen wilt analyseren en testen, kunt u een printaanvraag als XML-bestand exporteren naar uw lokale computer.

Als u naar specifieke printtaken wilt zoeken, geeft u filtercriteria op in de veldinvoer van de vereiste kolommen.

Klik op de drill-downknop van een printtaak om de gedetailleerde instellingen te bekijken.