Handmatig een bericht importeren

In cloudomgevingen kunt u handmatig berichten importeren op de pagina Berichten importeren.

Handmatig een bericht importeren:

 1. Selecteer Transformatie > Berichten importeren.
 2. Klik op Aanmaken om de detailweergave van de pagina Berichten importeren te openen.
 3. Geef de volgende informatie op:
  Partner-ID
  De partner-ID is het knooppunt in de hiërarchie van het bericht waarmee een bepaalde communicatiepartner of groep communicatiepartners wordt geïdentificeerd. De partner-ID is in deze context optioneel en kan worden gebruikt om handmatig berichten van specifieke handelspartners te importeren. Selecteer de partner-ID uit de vervolgkeuzelijst.
  Berichtstandaard
  Met de berichtstandaard wordt de indeling of de structuur van het bericht gedefinieerd. Voorbeelden zijn ASC X12, UN-EDIFACT, XML en BOD. De berichtstandaard is in deze context optioneel en kan worden gebruikt om handmatig berichten van specifieke handelspartners te importeren. Selecteer de berichtstandaard uit de vervolgkeuzelijst.
  Berichttype
  Met het berichttype wordt de inhoud van het bericht gedefinieerd. Voorbeelden zijn VDA 4905, VDA 4915, ASC X12 830-planningsschema met vrijgavemogelijkheid en ASC X12 862-verzendschema. Het berichttype is in deze context optioneel en kan worden gebruikt om handmatig berichten van specifieke handelspartners te importeren. Selecteer het berichttype uit de vervolgkeuzelijst.
  Berichtstatus
  De volgende berichtstatussen zijn mogelijk:
  • Nieuw: Er wordt een bericht aangemaakt.
  • Wordt verwerkt: Het bericht wordt op dit moment verwerkt.
  • Verwerkt: Het bericht is verwerkt en voltooid.
  • Wachten op transformatie: Het bericht wacht op de transformatie.
  • Gereed voor publicatie: Het bericht is gereed voor publicatie.
  • Fout: De berichttransformatie is mislukt.
  • Wachten op CarrierRoute-BOD: De berichttransformatie wacht totdat de verwerking van het Shipment-BOD is voltooid door een CarrierRoute-BOD.
  • Te verwerken: Het bericht moet worden verwerkt.
  • Te verwijderen: Het bericht moet worden verwijderd.
  Berichtrichting
  De berichtrichting is Inkomend voor inkomende berichten en Uitgaand voor uitgaande berichten.
  Volgnummer bericht
  De berichten worden opeenvolgend genummerd in de volgorde waarin ze worden verwerkt.
  Importservice
  De volgende importservices worden ondersteund:
  • ION Connector Service: Het bericht wordt geïmporteerd vanuit de ION Connector Service.
  • Klembord-service Het bericht wordt gekopieerd en ingevoegd via het klembord en afgehandeld door de Klembord-service.
  • Communicatieservice: Het bericht wordt geïmporteerd vanuit de Communicatieservice.
  • Uitvoering verzendservice: Het bericht wordt geïmporteerd vanuit de Uitvoering verzendservice.
 4. Als u de Klembord-service hebt geselecteerd, opent u het te importeren bericht met een tekstbewerkingsprogramma. Kopieer de inhoud van het bericht naar het klembord en plak het in het tekstvak Bronbericht.
 5. Klik op Opslaan om het importeren van het bericht te starten.
  Er verschijnt een melding dat het bericht is opgeslagen. Het bericht wordt geïmporteerd.
 6. Selecteer Transformatie > Inkomende berichten om te controleren of het bericht is geïmporteerd.
  Het geïmporteerde bericht wordt weergegeven in de lijst met berichten op de pagina Inkomende berichten. De berichtstatus is Verwerkt.
 7. Als het bericht niet kan worden geïmporteerd, wordt de berichtstatus op de pagina Berichten importeren op Fout gezet. Om de foutmeldingen te bekijken, klikt u op de drill-downknop van het bericht dat niet kan worden geïmporteerd. Klik in de detailweergave op Logboekvermeldingen valideren. In het dialoogvenster Logboekvermeldingen worden de foutmeldingen weergegeven. U kunt bekijken om welke reden het bericht niet kan worden geïmporteerd.