Details zendingsregels bewerken

 1. Selecteer Verzending > Vrachten.
 2. Klik op de drill-downknop op de pagina Vrachten om een vracht te selecteren.
 3. Klik op Bewerken.
 4. Klik op het tabblad Zendingsregels. Dit tabblad bevat informatie over het niveau van het zendingsartikel. Controleer de volgende informatie waar nodig:
  Zending
  Met dit nummer wordt de zending aangegeven. Een zending bestaat uit diverse verpakte artikelen die op een verzenden aan-adres van een klant moeten worden afgeleverd.
  Regel
  Dit veld toont het regelnummer van de zending. Klik, indien beschikbaar, op Zoeken en selecteer een zendingsregel.
  Artikel
  Dit veld toont het artikelnummer waarmee het artikel wordt gedefinieerd.
  Artikelomschrijving
  Dit veld toont een korte omschrijving van het artikel.
  Hoeveelheid
  Dit veld toont de hoeveelheid van het product die bij de klant is afgeleverd. De waarde van de verzonden hoeveelheid is de hoeveelheid van de verkooporder. Nadat een hoeveelheid is verzonden, kunt u die hoeveelheid factureren.
  MEH
  Dit veld bevat de maateenheid voor de lengte, hoogte en breedte.
  Artikel klant
  Dit veld toont het artikelnummer van de klant.
  Nettogewicht
  Dit veld toont het samengevoegde totaalgewicht van de artikelen in de verpakkingseenheid.
  Partij
  Dit veld toont het partijnummer. Een partij geeft de artikelen aan die samen worden geproduceerd en opgeslagen.
  Klantordernummer
  Dit veld toont het nummer van de klantorder.
  Voorkeurshandelsovereenkomst
  Geef de voorkeurshandelsovereenkomst op. Een handelsovereenkomst tussen landen vermindert het tarief voor bepaalde producten die worden geleverd aan andere landen die de overeenkomst hebben getekend. De beschikbare voorkeurshandelsovereenkomsten worden weergegeven in de code PreferentialTradeAgreements.
  De voorkeurshandelsovereenkomst bepaalt de mutatiecertificaten die worden gebruikt bij het printen.

  U kunt de voorkeurshandelsovereenkomst in de artikelbasisgegevens op voorhand configureren.

  Verpakkingsstatus
  Dit veld toont de status van de verpakking: De statussen Niet verpakt, Gedeeltelijk verpakt of Gedeeltelijk niet verpakt geven aan dat de verpakking handmatig moet gebeuren.

  De volgende statussen zijn beschikbaar:

  • Niet verpakt: Niet verpakt
  • Gedeeltelijk verpakt: Gedeeltelijk verpakt
  • Verpakt: Volledig verpakt
  • Gedeeltelijk niet verpakt: Gedeeltelijk verpakt in virtuele verpakkingseenheid
  • Niet verpakt: Bewust niet verpakt in virtuele verpakkingseenheid
 5. Klik op de drill-downknop op de gewenste regel om de details van de zendingsregel te openen.
  Zending
  Met dit nummer wordt de zending aangegeven. Een zending bestaat uit diverse verpakte artikelen die op een verzenden aan-adres van een klant moeten worden afgeleverd.
  Artikel
  Dit veld toont het artikelnummer waarmee het artikel wordt gedefinieerd.
  Artikelomschrijving
  Dit veld toont een korte omschrijving van het artikel.
  Artikel klant
  Dit veld toont het artikelnummer van de klant.
  Verwachte aankomstdatum
  Voor bepaalde handelspartners, bijvoorbeeld PSA, is het nodig de verwachte aankomstdatum (verwachte leverdatum) te vermelden die de klant oorspronkelijk heeft doorgegeven. Deze datum kan worden verzonden ter aanvulling of in plaats van de geplande leveringsdatum.
  Regel
  Dit veld toont het regelnummer van de zending. Klik, indien beschikbaar, op Zoeken en selecteer een zendingsregel.
  Hoeveelheid
  Dit veld toont de hoeveelheid van het product die bij de klant is afgeleverd. De waarde van de verzonden hoeveelheid is de hoeveelheid van de verkooporder. Nadat een hoeveelheid is verzonden, kunt u die hoeveelheid factureren.
  MEH
  Dit veld bevat de maateenheid voor de lengte, hoogte en breedte.
  Zendingreferentie
  Dit veld kan aanvullende gegevens bevatten voor het printen van labels, bijvoorbeeld een nummer van een ophaalblad.
 6. Vouw Informatie handelspartner uit.
 7. Controleer de volgende informatie of geef deze zo nodig op:
  RAN
  Het Release Authorization Number (nummer voor de autorisatie van vrijgave) dat is toegewezen door de klant waarmee een vaste vereiste uniek wordt aangeduid. Dit is een enkelvoudige orderregel in een planning of verzendschema. Dit nummer geeft aan hoeveel stuks van een artikel op welk tijdstip moet worden verzonden.
  Kanban
  Dit veld toont het Kanban-signaal ODETTE-bericht dat door de goederenontvanger wordt uitgegeven. Dit signaalbericht stelt het productiesysteem van de afzender van de goederen in staat om te voldoen aan echte vereisten, geen voorspellingen en prognoses. Kanban is een vraaggestuurd systeem van Just-In-Time productie waarmee de aanvoer van artikelen naar de werkvloer wordt gereguleerd. Kanban gebruikt standaard verpakkingseenheden of partijgrootten (ook wel bakken genoemd) om artikelen te leveren op de werkvloer. Op de werkvloer zijn twee of meer bakken beschikbaar die dezelfde artikelen bevatten. Artikelen worden slechts uit één bak tegelijkertijd verbruikt. Als een bak leeg is, wordt een nieuwe besteld en worden de artikelen uit de nog volle bak verwerkt. Er wordt aan elke bak een label bevestigd. De regelstations gebruiken het label om een nieuwe, volle bak te bestellen met de vereiste artikelen. Daarom vindt op de werkvloer geen voorraadbeheer plaats voor de verbruikte artikelen in de voorraad.
  Manifestnummer
  Dit veld bevat het manifestnummer. Voor zee- en luchtvracht is een manifest een document dat de vracht aan boord specificeert.
  NAEL-nummer
  Geef het NAEL-nummer op. Het NAEL-nummer voor het wijzigingsniveau van tekeningen is een BMW-specifieke combinatie van 6 alfanumerieke tekens.
  FINIS-code
  Dit veld bevat mogelijk de FINIS-code, een zevencijferige code van de klantenservice van Ford.
  Hittecode
  Geef de maximumtemperatuur op waaraan het artikel mag worden blootgesteld. Deze code heeft betrekking op de gieterijtechnologie. De code wordt gebruikt om bepaalde gietstukken te classificeren en te traceren, bijvoorbeeld een batch-ID voor gegoten metalen en legeringen.
  Stockman
  Dit veld toont het nummer van de magazijnmeester, een handelspartnerspecifiek aanvullend kenmerk.
  Widgets
  Dit veld geeft een handelspartnerspecifiek aanvullend kenmerk aan.
  Logistiek printveld
  Dit veld geeft een handelspartnerspecifiek aanvullend kenmerk aan.
  Verzonden CUM
  Dit veld toont de hoeveelheid die aan de klant is afgeleverd.
 8. Vouw Gegevens verzenden aan-locatie uit.
 9. Controleer de volgende informatie of geef deze zo nodig op:
  Afleverzone
  Geef de afleverlocatie bij een fabricagelijn op waar een artikel wordt verbruikt, gezien vanuit het standpunt van de vervoerder.
  Verbruikspunt
  Geef het verbruikspunt op. Vanaf het afleverpunt kan een artikel naar verschillende verbruikspunten worden gedistribueerd.
  Dock
  Geef de dockcode van de vrijgaveorder op. De dockcode definieert de ontvangstlocatie van een klant of de verzendlocatie van een organisatie, bijvoorbeeld een poortnummer.
  Opslaglocatie klant

  Geef een locatie op binnen de productievestiging of het magazijn waar de goederen na ontvangst worden opgeslagen. Een locatie geeft een organisatorische eenheid aan die wordt gebruikt om het artikel te kunnen onderscheiden van andere artikelen die deel uitmaken van andere organisatorische eenheden.

  Locatie lijntoevoer
  De lijntoevoerlocatie is een door de klant gedefinieerde afleverlocatie die wordt opgegeven op de volgordevrijgaveplanning. De lijntoevoerlocatie geeft de plaats op de assemblagelijn aan. Als er verschillende assemblagelijnen zijn, zoals in een grote productievestiging, geeft de lijntoevoerlocatie de specifieke lijn aan.
 10. Vouw Aanvullende artikelinformatie uit.
 11. Controleer de volgende informatie of geef deze zo nodig op:
  Artikelgebruik
  Met het artikelgebruik wordt het gebruik van een artikel in categorieën ingedeeld, bijvoorbeeld op basis van omgevingsfactoren of de frequentie waarmee het artikel gebruikt wordt. Het wordt gebruikt als aanvullend zoekcriterium.
  Een seriedragend artikel wordt bijvoorbeeld mogelijk anders verpakt dan een reserveonderdeel.
  Modeljaar
  Geef het jaar op waarin het artikel is gefabriceerd.
  Productiedatum
  Dit veld toont de productiedatum van het artikel.
  Vervaldatum
  Dit veld toont de datum waarop het artikel niet meer kan worden gebruikt. Als deze datum wordt bijgewerkt via de Shipment-BOD van het ERP-systeem, wordt de waarde doorgegeven op het niveau van de ShipmentUnitItem van de BOD.
  Algemene productcode
  Dit veld bevat de algemene productcode, wat een streepjescode is aan de hand waarvan producten in de detailhandel van elkaar kunnen worden onderscheiden.
  Elektronische productcode
  De elektronische productcode (Electronic Product Code, EPC) maakt een wereldwijde en eenduidige identificatie van producten mogelijk. De code bevat een nummer dat eenduidig aangeeft van welke fabrikant het product afkomstig is. Met behulp van de zogenoemde Object Name Service (ONS) wordt aan het standaard EPC-nummer een internetadres (URL) toegewezen. Dit EPC-nummer heeft betrekking op een omschrijving van een bepaald object van de fabrikant. Hierdoor kan informatie over de getagde producten worden geraadpleegd via internet.
  Invoerrechten
  De waarde in dit veld wordt gebruikt voor het printen van zendingsdocumenten van douanegoederen. De printsjablonen voor de EDI-vrachtbrief (VDA 4912) voor alle betreffende handelspartners zijn zodanig aangepast dat de vaste tekst '** Douanegoederen*' wordt geprint op het niveau van het zendingsartikel wanneer Invoerrechten de waarde Rechten onbetaald heeft.
  Indicator gevaarlijke stof
  Schakel dit selectievakje in wanneer het gaat om een type gevaarlijke stof.
  Code gevaarlijke stof
  Dit veld toont de code waarmee het type gevaarlijke stof wordt aangegeven.
  Omschrijving gevaarlijke stof
  Dit veld toont een korte omschrijving van de gevaarlijke stof.
  Naam onderdeel
  Dit veld kan een artikelomschrijving bevatten die door een handelspartner is verzonden en die kan worden gebruikt voor het printen van labels.
  AQP
  Het veld Assurance qualité produit (AQP) wordt hoofdzakelijk gebruikt in de Franse automobielindustrie. Een product of leverancier krijgt de status AQP wanneer een vooraf bepaald, gegarandeerd kwaliteitsniveau is bereikt.
  Veiligheidslogo
  Schakel dit selectievakje in om veiligheidstekens op de labels te printen. De informatie wordt overgenomen uit het ERP-systeem.
  Speciale kenmerken artikel
  Dit veld wordt gebruikt om informatie over de veiligheid van het voertuig in weer te geven. Dergelijke informatie is niet standaard in het ERP-systeem aanwezig. De informatie die dit veld toont in de detailweergave van de pagina's Vrachten en Magazijnverpakkingseenheden, wordt gebruikt om labels te printen. Momenteel kunt u de volgende kenmerken selecteren waaraan de leveranciers van Nissan dienen te voldoen:
  • OBD Nissan Mexico: Artikelen met speciale kenmerken betreffende emissieregelgeving (On-Board Diagnostics)
  • Nissan Mexico – belangrijk onderdeel A: Belangrijke veiligheidsgerelateerde artikelen voor de besturingsregeling, het remsysteem of de integriteit van het brandstofsysteem.
  • Nissan Mexico – belangrijk onderdeel B: Belangrijke artikelen voor de veiligheid in geval van botsingen, zoals ter bescherming van de inzittenden tijdens en na een botsing of voor de overdracht van informatie die nodig is voor veilig rijden.
 12. Vouw Orderinformatie uit.
 13. Controleer de volgende informatie of geef deze zo nodig op:
  Rangschikkingscode
  Dit veld toont de rangschikkingscode van de klant, als dit van toepassing is.

  Als u de volgnummering van Audi gebruikt, bevat dit veld het logistieke artikelnummer van Audi.

  Orderdatum
  Dit veld toont de datum waarop de order is aangemaakt.
  Klantordernummer
  Dit veld toont het nummer van de klantorder.
  Ordernummer van verzendschema
  Dit veld bevat het ordernummer van het verzendschema.
  Inkoopordernummer
  Dit veld bevat het nummer van de inkooporder.
  Projectnummer
  Dit veld toont het projectnummer van de vrijgaveorder.
  Regelnummer inkooporder
  Dit veld toont het orderregelnummer van de inkoop.
  Besteld door
  Dit veld toont de klant die de order heeft geplaatst.
  Nummer leveringsinstructie
  Dit veld toont een referentienummer dat toegewezen is aan een leveringsinstructie door de koper.
 14. Vouw Technische informatie uit.
 15. Controleer de volgende informatie of geef deze zo nodig op:
  Niveau technische wijziging
  Dit veld geeft het constructiewijzigingsniveau van een artikel aan, in het algemeen via een unieke index. Deze informatie kan via EDI worden doorgegeven en moet dikwijls op labels worden geprint.
  Datum technische wijziging
  Dit veld toont de datum van de technische wijziging, mocht deze van toepassing zijn.
  Tekeningnummer
  Dit veld bevat het nummer van de technische tekening.
  Datum tekening
  Dit veld bevat de oorspronkelijke aanmaakdatum van de tekening.
  Tekeningindex
  Dit veld toont het register met tekeningen. De tekeningen die aan het project zijn gekoppeld, worden weergegeven.
 16. Vouw Informatie exporteren uit.
 17. Controleer de volgende informatie:
  NB

  Het land van oorsprong kan ingevuld worden door bijvoorbeeld het ERP-systeem LN. De overige velden worden beheerd via Basisgegevens > Artikelbasisgegevens. Tijdens het importeren van de zending worden de instellingen automatisch overgebracht naar de vracht. U kunt de instellingen in de vracht bewerken.

  Voorkeurshandelsovereenkomst
  Geef de voorkeurshandelsovereenkomst op. Een handelsovereenkomst tussen landen vermindert het tarief voor bepaalde producten die worden geleverd aan andere landen die de overeenkomst hebben getekend. De beschikbare voorkeurshandelsovereenkomsten worden weergegeven in de code PreferentialTradeAgreements.
  De voorkeurshandelsovereenkomst bepaalt de mutatiecertificaten die worden gebruikt bij het printen.

  U kunt de voorkeurshandelsovereenkomst in de artikelbasisgegevens op voorhand configureren.

  Voorkeurscriterium
  Selecteer de voorkeurscriteriumgegevens van de oorsprong van het huidige artikel.

  U kunt de voorkeurshandelsovereenkomst in de artikelbasisgegevens op voorhand configureren.

  Land van oorsprong grote bewerking

  Voor artikelen die worden gefabriceerd met materialen uit meer dan één land: Het land van oorsprong is het land waarin het artikel als laatste een grote bewerking onderging. Een grote bewerking is het proces waardoor het artikel wordt omgevormd tot een nieuw en ander artikel.

  Land van oorsprong Federal Trade Commission
  Made in USA is een label van het land van oorsprong, waarmee wordt aangegeven dat het product volledig of nagenoeg volledig in de Verenigde Staten is geproduceerd. 'All or virtually all', zoals het in de (Amerikaans-)Engelse teksten staat omschreven, betekent dat alle belangrijke onderdelen en productiestappen van Amerikaanse bodem moeten zijn. Het product mag niet of verwaarloosbaar weinig uit niet-Amerikaanse onderdelen of niet in de Verenigde Staten uitgevoerde productiestappen bestaan. Het label wordt gecontroleerd en gekeurd door de Federal Trade Commission (FTC). De Federal Trade Commission is verantwoordelijk voor het tegengaan van oneerlijke handel en misleiding. De commissie is gerechtigd actie te ondernemen tegen valse of misleidende claims dat een product van Amerikaanse origine is.
  Type Federal Trade Commission
  Dit veld toont het type land van oorsprong van de Federal Trade Commission.
  Type Omschrijving
  M Gefabriceerd in: Geheel of vrijwel geheel in één enkel land vervaardigd.
  A Geassembleerd in: Geassembleerd in één land uit onderdelen die in een of meer andere landen zijn gefabriceerd
  R Opnieuw geproduceerd in: Opnieuw gebouwd en/of gereviseerd binnen één enkel land uit onderdelen die in een of meer andere landen zijn geproduceerd.
  Goederencode
  Dit veld toont een identificatiecode die wordt gebruikt voor belasting- en douanedoeleinden.
  Land van oorsprong
  Dit veld geeft het land aan waarin het artikel is geproduceerd.
  NAFTA-land van oorsprong
  Geef het NAFTA-land van oorsprong op. Het land van oorsprong wordt vooraf ingesteld en mag alleen worden gewijzigd in JNT als het gaat om goederen die zowel in Mexico als in de Verenigde Staten worden geproduceerd.
  NAFTA-producent
  Geef JA (standaard) op als u de fabrikant bent van het goed. Geef Nee op als u niet de fabrikant van het goed bent.
  NAFTA-kostenmethode
  Geef in deze gevallen NC ('Net Cost') op:
  • De regel van oorsprong vereist een inhoudskwalificatie van regionale waarde
  • U gebruikt de netto kostenmethode in plaats van de transactiewaardemethode
  In alle andere gevallen geeft u Nee op.
 18. Vouw Verpakkingsinformatie uit.
 19. Controleer de volgende informatie:
  Verpakkingsstatus
  Dit veld toont de status van de verpakking: De statussen Niet verpakt, Gedeeltelijk verpakt of Gedeeltelijk niet verpakt geven aan dat de verpakking handmatig moet gebeuren.

  De volgende statussen zijn beschikbaar:

  • Niet verpakt: Niet verpakt
  • Gedeeltelijk verpakt: Gedeeltelijk verpakt
  • Verpakt: Volledig verpakt
  • Gedeeltelijk niet verpakt: Gedeeltelijk verpakt in virtuele verpakkingseenheid
  • Niet verpakt: Bewust niet verpakt in virtuele verpakkingseenheid
  Verpakkingsinstructie
  Dit veld toont een code waarmee de verpakkingsinstructie wordt aangeduid. Deze instructie beschrijft de manier waarop het artikel moet worden verpakt.
  Oorsprong van verpakkingseenheid
  Dit veld toont de aanmaakmodus van de verpakkingseenheden. De volgende verpakkingseenheidmodi zijn beschikbaar:
  • BOD: De verpakkingseenheden worden ondersteund door het ERP-systeem en worden overgebracht via de Shipment-BOD.
  • Verpakkingsinstructie: De verpakkingseenheden worden niet ondersteund door het ERP-systeem, maar tijdens het importeren van de zending is een geldige verpakkingsinstructie gevonden en de verpakkingseenheden zijn hiermee automatisch samengesteld.
  • Handmatig aangemaakt: De verpakkingseenheden worden niet ondersteund door het ERP-systeem en tijdens het importeren van de zending is geen geldige verpakkingsinstructie gevonden. De verpakkingseenheden zijn handmatig samengesteld via Verpakkingen.
 20. Klik op Factuurinformatie.
 21. Controleer de volgende informatie:
  Factuur
  Dit veld toont het nummer van de factuur.
  Regel
  Dit veld toont het regelnummer van de factuur.
  Geprijsd
  Dit veld toont de status van de prijs. De volgende statussen zijn beschikbaar:
  Niet geprijsd: Geen van de zendingsregels zijn geprijsd.
  Geprijsd via pro-formafactuur: Een pro-formafactuur is een voorlopige factuur die direct na het verzenden wordt verstuurd om de standaardhoeveelheid en -prijzen voor het ASN te krijgen.
  Geprijsd via factuur: Er is voor alle zendingsregels een definitieve factuur beschikbaar.
  Gedeeltelijk geprijsd: Sommige zendingsregels van de vracht zijn geprijsd met definitieve facturen, terwijl een aantal andere nog niet is geprijsd.
  Gemengde prijzen: De vracht is geprijsd met pro-forma- en definitieve facturen. Alle artikelposities en zendingen zijn geprijsd, in tegenstelling tot wat het geval is bij Gedeeltelijk geprijsd.
  Prijs
  Bekijk hier de artikelprijs of geef deze hier op. Dit is de prijs van één exemplaar of eenheid van het artikel.
  Prijseenheid
  De prijseenheid toont de eenheid waaraan de prijs is gekoppeld.
  Prijs in basisvaluta
  Dit veld toont de prijs in de basisvaluta.
  Bedrag artikel
  Dit veld toont het regelbedrag voor het artikel. Het regelbedrag voor een artikel is het product van hoeveelheid en prijs.
  Artikelbedrag in basisvaluta
  Het veld toont het artikelbedrag in de basisvaluta van het bedrijf.
 22. Vouw Volgordegegevens uit.
 23. Controleer de volgende informatie of geef deze zo nodig op:
  Voertuigidentificatienummer (VIN)
  Het voertuigidentificatienummer bestaat uit een gestructureerde combinatie van tekens die aan elk voertuig wordt toegewezen door de fabrikant. Het is het nummer van het voertuig op de assemblagelijn waarvoor het artikel is vereist.
  Volgnummer taak
  Dit veld toont het volgnummer van de taak waarvoor de artikelen zijn vereist.
  Referentie logische volgorde
  Dit veld toont het referentienummer voor de logische reeks.
  Aanvullende voertuigspecificatie
  Dit veld toont de aanvullende voertuigspecificatie van de fabrikant.
  Identificatie proefuitvoering
  Dit veld toont het identificatienummer van de proefuitvoering.
  Referentienummer fabricage
  Het Referentienummer fabricage is een uniek nummer waarmee een bepaalde assemblage of een ander productieproces wordt geïdentificeerd. In sommige OEM's (Original Equipment Manufacturers) wordt Referentie logische volgorde, het Volgnummer taak of het Voertuigidentificatienummer (VIN) gebruikt in plaats van het Referentienummer fabricage.
  De volgende werkstromen zijn mogelijk:
  • Voor een Referentienummer fabricage kunnen verschillende artikelen aanwezig zijn die moeten worden geleverd en gemonteerd, bijvoorbeeld de linker- en rechterbuitenspiegel die in een voertuig worden ingebouwd. Daarom moeten de volgordegegevens worden gekopieerd naar verschillende plannen die zijn toegewezen aan het Referentienummer fabricage, waarvoor intern het veld Volgorde wordt gebruikt. In deze werkstroom komt een eerste volgordeschema binnen met de artikelgegevens en de volgorde-ID die naar het veld Referentienummer 1 wordt gekopieerd. Een tweede volgordeschema dat daarna binnenkomt bevat de volgordegegevens. Met de volgordegegevens wordt de exacte volgorde en tijd bepaald voor voertuigen die op de assemblagelijn worden geproduceerd. Het relevante plan voor het tweede volgordeschema wordt geëvalueerd. De volgordegegevens worden naar de opgegeven planvelden van de orderregels gekopieerd.
  • Er wordt slechts één schema verzonden dat al het gehele artikel en de volgordegegevens bevat.
  Modelidentificatie
  Dit veld toont het modelidentificatienummer van de fabrikant.
  Artikelgroep-ID
  Dit veld toont het identificatienummer voor artikelgroepen van de fabrikant.
  Referentie systeemvolgorde
  Dit veld toont het referentienummer van de volgorde van de fabrikant.
  Aanvullende afroep
  Dit veld bevat het nummer van een aanvullende afroep van de klant.
  Wijzigingsvolgorde
  Dit veld toont de volgende te selecteren reeks.
  Aanvoergroep
  Dit veld toont de aanvoergroep van het vrijgaveorderartikel.
  Artikelgroep
  Dit veld toont de artikelgroep van het vrijgaveorderartikel.
  Labelnummer
  Dit veld toont het labelnummer dat voor het vrijgaveorderartikel wordt gebruikt.
  Locatie lijntoevoer
  Dit veld toont de locatie voor lijntoevoer die de zijde van de assemblagelijn aangeeft.
  Sleutel productiegebied
  Dit veld toont de sleutel van het productiegebied.
  Datum/tijd productiegebied
  Dit veld bevat de datum en tijd van het productiegebied.
 24. Vouw Hoeveelheidsinformatie uit.
 25. Controleer de volgende informatie:
  Hoeveelheid
  Dit veld toont de hoeveelheid van het product die bij de klant is afgeleverd. De waarde van de verzonden hoeveelheid is de hoeveelheid van de verkooporder. Nadat een hoeveelheid is verzonden, kunt u die hoeveelheid factureren.
  Maateenheid voor hoeveelheid in verzending
  Dit veld toont de hoeveelheid in relatie tot de maateenheid die wordt gebruikt voor de zending. Als deze informatie is opgegeven, wordt die ingevoerd in het veld Hoeveelheid.

  Dit veld is puur ter informatie en wordt niet geprint.

  Maateenheid voor hoeveelheid in voorraad
  Dit veld toont de hoeveelheid uitgedrukt in de maateenheid voor voorraad. De maateenheid voor voorraad en de maateenheid voor verkoop kunnen verschillen. Als de verkoophoeveelheid niet beschikbaar is in de maateenheid voor verkoop, wordt de waarde in het veld Maateenheid voor hoeveelheid in voorraad geconverteerd naar de maateenheid voor verkoop.

  Dit veld is puur ter informatie en wordt niet geprint.

  Verzonden CUM
  Dit veld toont de hoeveelheid die aan de klant is afgeleverd.
  Maateenheid voor verzonden CUM in voorraad
  Dit veld toont de hoeveelheid die aan de klant is geleverd, uitgedrukt in de maateenheid voor voorraad.
 26. Klik op OK.