Complexe verpakkingseenheidstructuren configureren

Complexe verpakkingseenheidstructuren zijn verpakkingseenheidstructuren die virtuele verpakkingseenheden bevatten of meer dan twee daadwerkelijke hiërarchieniveaus hebben. Aanvullende verpakkingstoebehoren tellen niet mee.

Inkomende verpakkingseenheden kunnen de volgende rollen hebben:

 • Master, Mixed: De Master- en Mixed-rollen zijn alleen beschikbaar voor de buitenste verpakkingseenheden.
 • Tussenverpakking: Deze rol wordt gebruikt voor verpakkingseenheden die geen van de rollen Master, Mixed of Single hebben.
 • Single: De Single-rol kan alleen voor de binnenste verpakkingseenheden worden gebruikt.

Hoe er met binnenste en buitenste verpakkingseenheden wordt omgegaan tijdens het importeren, hangt af van de al dan niet ingeschakelde print- en ASN-gerelateerde selectievakjes onder Verpakkingsinformatie:

 • Buitenverpakkingseenheden: Als een label van een verpakkingstype niet op een bepaald document of ASN moet worden geprint en de verpakking geen artikelen bevat, dient dit type uit de verpakkingseenheidstructuur te worden verwijderd voordat een van de rollen Master/Mixed, Tussenverpakking, of Single wordt toegekend.
 • Binnenverpakkingseenheden: Als een label van een binnenverpakkingseenheid niet op een bepaald document of ASN moet worden geprint, krijgt het tijdens de verwerking de status Inactief (hoewel het nog steeds te vinden is in de interne-verpakkingseenheidstructuur). De parent-verpakkingseenheid van die binnenste verpakkingseenheid krijgt de rol Single als die maar één artikel van één consolidatietype bevat, de rol Mixed Master als de parent-verpakkingseenheid de buitenste verpakkingseenheid is, en anders krijgt de parent-verpakkingseenheid de rol Mixed Single. De rol Tussenverpakking wordt aan alle andere verpakkingseenheden toegewezen.

In het geval van een printaanvraag moeten alle gebruikte verpakkingseenheden (ook de tussenverpakkingen) beschikbaar zijn.

Handelspartners en klanten voor het verwerken van complexe verpakkingseenheidstructuren configureren:

 1. Selecteer Verzending > Configuratie > Verpakkingsinformatie.
 2. Klik op Aanmaken en voer het gewenste Type verpakkingseenheid in.
 3. Ga naar de sectie Printen/publiceren op en geef de gewenste printopties op.
 4. Klik op Opslaan.
 5. Selecteer Basisgegevens > Codes.
 6. Klik op de drill-downknop links van de codelijst TradingPartners.
 7. Klik op Bewerken.
 8. Klik op Aanmaken om de eigenschappen van de codelijst voor een handelspartner in te voeren.
  Het dialoogvenster Eigenschappen code wordt geopend.
 9. Klik op het tabblad Waarden 2 en geef de volgende informatie op:
  Tussenverpakkingen gebruiken op ASN
  Waarschuwing
  Schakel dit selectievakje alleen in als uw handelspartner hier expliciet om vraagt. Tussenverpakkingen zijn verpakkingseenheden waaraan geen andere rol is toebedeeld in de verpakkingsstructuur. U kunt dit selectievakje inschakelen als u met ten minste drie 'echte' verpakkingsniveaus (geen aanvullende verpakkingstoebehoren) werkt. Het buitenste verpakkingsniveau bestaat uit het niveau Outer Master of Outer Mixed. Het binnenste niveau wordt aangegeven met het Single-verpakkingsniveau. Het tussenniveau wordt gevuld met tussenverpakkingen. Als dit selectievakje is uitgeschakeld, worden tussenverpakkingen als aanvullende verpakkingstoebehoren gezien. Alle dozen erin worden direct toegewezen aan de parent-verpakkingseenheid van deze verpakking.
 10. Klik op het tabblad Waarden 3 en geef de volgende informatie op:
  Consolidatiemodus artikelen
  Dit kenmerk bepaalt hoe de elementen van twee verpakkingseenheden als 'gelijk' kunnen worden geïdentificeerd. Met dit veld kunt u de handelspartnerspecifieke criteria opgeven aan de hand waarvan wordt bepaald of er labels voor Mixed-pallets moeten worden geprint. Door de Consolidatiemodus artikelen te configureren, kunt u voor elke handelspartner afzonderlijk aangeven welke zendingsregels er als gelijksoortige posities moeten worden gezien.
  • Modus Geen label: Per vracht and zendingsnummer
  • Per artikel: Twee artikelen worden als gelijk beschouwd als de artikelnummers gelijk zijn. Alle andere eigenschappen worden genegeerd.
  • Per artikel en partij: Twee artikelen worden als gelijk beschouwd als de interne artikelnummers en partijen gelijk zijn.
  • Per artikel en partij en order
  • Per artikel en partij en RAN of Kanban
  • Per artikel en order
  • Per artikel en RAN of Kanban

  Afhankelijk van de gekozen instelling wordt er een label van het type Master of Mixed geprint voor de pallet.