De lijst met verzenden aan-basisgegevens controleren

Op de pagina Verzenden aan-basisgegevens kunt u een lijst met de geïmporteerde of handmatig opgegeven verzenden aan-basisgegevens controleren.

De lijst met verzenden aan-basisgegevens controleren:

 1. Selecteer Basisgegevens > Verzenden aan-basisgegevens.
 2. Controleer de volgende informatie:
  Verzenden aan
  Dit veld geeft de locatiecode aan die samen met de verzenden aan-naam wordt gebruikt om te bepalen waarnaar de goederen worden verzonden.
  Naam
  Dit veld toont de naam van de verzenden aan.
  Status verzenden aan
  De verzenden aan-statussen Openstaand, Afgesloten, In behandeling en Verwijderd zijn beschikbaar.
  Selecteer tijdens het bewerken de status van de verzenden aan-basisgegevens in de vervolgkeuzelijst.
  Geldig vanaf
  Controleer de eerste dag waarop de vervoerdersbasisgegevens geldig zijn of geef deze zo nodig op.
  Laatste importdatum
  Dit veld toont de laatste datum en tijd waarop de basisgegevens zijn geïmporteerd door de applicatie.
  Laatst gewijzigd door
  Dit veld toont de gebruikersnaam van de gebruiker die de laatste wijzigingen heeft aangebracht.
  Laatst bijgewerkt door gebruiker
  Dit veld toont de gebruiker die de laatste update heeft uitgevoerd.
  Datum laatst bijgewerkt
  Dit veld toont de datum van de laatste update.
  Financiële entiteit
  De financiële entiteit is een onderneming of een subset van een onderneming. De financiële entiteit is onafhankelijk met betrekking tot een of meer operationele of financiële functies. Een financiële entiteit stelt een winst- en verliesrekening en een balans op op basis van een volledige, vereffende set transacties. Een financiële entiteit is vaak ook een juridische entiteit. Een financiële entiteit wordt gedefinieerd binnen een tenant en kan locaties bevatten.
  DUNS-ID
  Het DUNS-nummer (Data Universal Numbering System, Universeel nummersysteem voor gegevens) is een unieke negencijferige code die wordt gebruikt om bedrijven en groepsentiteiten binnen een organisatie aan te kunnen geven. Dit nummer wordt op aanvraag van een bedrijf uitgegeven door Dun & Bradstreet, leverancier van bedrijfsinformatie.
  Belasting-ID
  De belasting-ID is een nummer dat wordt gebruikt om rechtspersonen of bedrijven aan te duiden. De belastingautoriteiten wijzen deze belastingnummers toe aan geregistreerde bedrijven. Uw handelspartners dienen hun belastingnummer te geven. Handelspartners zonder belastingnummer worden als privépersonen beschouwd.
  EDI-fabriek
  Dit veld geeft het nummer van de productievestiging van de klant aan waar de goederen moeten worden afgeleverd. Het nummer van de productievestiging wordt door de EDI-vrijgaven van de klant ondersteund.
  EDI verzenden aan
  Dit veld geeft de klant-ID van de specifieke locatie aan waar de goederen moeten worden afgeleverd. De EDI verzenden aan wordt overgebracht door de EDI-berichten van de klant.