Transformatiestappen

Transformatie voert een transformatie van berichten uit die uit drie stappen bestaat:

 1. Transformatie verwerkt de geïmporteerde berichten:
  • De berichten van een communicatiecliënt of ION worden verwerkt volgens de opgegeven configuratie in Transformatie.
  • Transformatie analyseert de indeling en het type van het bericht. De berichtstandaard, het berichttype en de berichtversie worden vastgesteld aan de hand van qualifiers in het bericht.
  • Transformatie evalueert de afzender en ontvanger van het geïmporteerde bericht. Met de afzender- en ontvanger-ID wordt de unieke partner-ID gedefinieerd die wordt gebruikt om de transformatieregel voor het bericht op te halen. De transformatieregel bepaalt hoe het bronbericht in het doelbericht wordt getransformeerd.
  • De partner-ID en het berichttype zijn gekoppeld aan een transformatieregel. Transformatie gebruikt de partner-ID en het berichttype om de transformatieregel op te halen en het bericht te converteren.
 2. Transformatie transformeert de geïmporteerde berichten volgens de transformatieregel voor de specifieke handelspartner. De doelberichtindeling van de transformatie kan een XML- of andere indeling zijn.
 3. Transformatie publiceert het getransformeerde bericht.