Verzenden aan-basisgegevens aanmaken

U kunt de pagina Verzenden aan-basisgegevens gebruiken als een op zichzelf staande oplossing voor het beheer van uw verzenden aan-basisgegevens als deze niet worden aangeleverd door het ERP-systeem.

NB

Als u de pagina Verzenden aan-basisgegevens gebruikt als een op zichzelf staande oplossing, moet de import van het ShipToPartyMaster-BOD zijn uitgeschakeld.

Verzenden aan-basisgegevens aanmaken:

 1. Selecteer Basisgegevens > Verzenden aan-basisgegevens.
 2. Klik op Aanmaken.
 3. Geef de kopinformatie op. U kunt alle velden opgeven, behalve Laatst gewijzigd door, Laatste importdatum en Financiële entiteit.
  Verzenden aan
  Dit veld geeft de locatiecode aan die samen met de verzenden aan-naam wordt gebruikt om te bepalen waarnaar de goederen worden verzonden.
  Versie
  Dit veld bevat de versie van de verzenden aan-basisgegevens.
  Naam
  Dit veld toont de naam van de verzenden aan.
  DUNS-ID
  Het DUNS-nummer (Data Universal Numbering System, Universeel nummersysteem voor gegevens) is een unieke negencijferige code die wordt gebruikt om bedrijven en groepsentiteiten binnen een organisatie aan te kunnen geven. Dit nummer wordt op aanvraag van een bedrijf uitgegeven door Dun & Bradstreet, leverancier van bedrijfsinformatie.
  Belasting-ID
  De belasting-ID is een nummer dat wordt gebruikt om rechtspersonen of bedrijven aan te duiden. De belastingautoriteiten wijzen deze belastingnummers toe aan geregistreerde bedrijven. Uw handelspartners dienen hun belastingnummer te geven. Handelspartners zonder belastingnummer worden als privépersonen beschouwd.
  EDI-fabriek
  Dit veld geeft het nummer van de productievestiging van de klant aan waar de goederen moeten worden afgeleverd. Het nummer van de productievestiging wordt door de EDI-vrijgaven van de klant ondersteund.
  EDI verzenden aan
  Dit veld geeft de klant-ID van de specifieke locatie aan waar de goederen moeten worden afgeleverd. De EDI verzenden aan wordt overgebracht door de EDI-berichten van de klant.
  Status verzenden aan
  De verzenden aan-statussen Openstaand, Afgesloten, In behandeling en Verwijderd zijn beschikbaar.
  Selecteer tijdens het bewerken de status van de verzenden aan-basisgegevens in de vervolgkeuzelijst.
  Geldig vanaf
  Controleer de eerste dag waarop de vervoerdersbasisgegevens geldig zijn of geef deze zo nodig op.
  Notitie
  Indien gewenst voegt u een notitie toe.
 4. Klik op Aanmaken om het adres voor de verzenden aan-basisgegevens toe te voegen.
  Het dialoogvenster Adres Verzenden aan-basisgegevens wordt geopend.
 5. Geef de vereiste adresgegevens op:
  Standaardadres
  Schakel dit selectievakje in om de adresregel te gebruiken als hoofdadres van de basisgegevens.
  Naam
  Geef de naam op van het adres van de basisgegevens.
  Naam geadresseerde
  Dit veld bevat de naam van de persoon aan wie de aanvraag is gericht.
  Eenheid
  Geef de naam van de eenheid op.
  Verdieping
  Geef de verdieping op.
  Gebouw
  Geef het nummer van het gebouw op.
  Naam van gebouw
  Geef de naam van het gebouw op.
  Postbus
  De postbus bevindt zich op het terrein van een postkantoor.
  Straatnaam
  Dit veld toont de straatnaam.
  Postcode
  Dit veld toont de postcode.
  Plaats
  Geef de naam van de plaats/stad op.
  Onderverdeling land
  Geef de onderverdeling van het land op.
  Land
  Klik op de knop Zoeken van het veld. Selecteer het land in het dialoogvenster.
  Adresregel 1
  Dit veld toont het eerste gedeelte van het adres, dat door de gebruiker wordt gedefinieerd of bijgewerkt aan de hand van de adresnotatie.
  In het algemeen bevat deze adresregel de straatnaam.
  Adresregel 2–6
  In deze velden worden gedeelten van het adres getoond. Deze worden door de gebruiker gedefinieerd of bijgewerkt aan de hand van de adresnotatie.
 6. Klik op Referenties klant en op Aanmaken om klantreferenties toe te voegen.
  Er wordt een nieuwe regel toegevoegd die kan worden bewerkt.
 7. Geef de vereiste klantgegevens op:
  Standaardreferentie klant
  Schakel het selectievakje in als de klant de standaardklant is.
  Zakenpartner
  Klik op de knop Zoeken van het veld. Selecteer een klant in het dialoogvenster.
  Naam
  Toont de naam van de klant als u de handelspartner selecteert.
 8. Klik op Contactpersonen om de informatie over de contactpersoon toe te voegen.
  Standaardcontactpersoon
  Schakel dit selectievakje in als de contactpersoon de standaard contactpersoon is.
  Contact
  Klik op de knop Zoeken van het veld. Selecteer een contactpersoon in het dialoogvenster.
  Achternaam
  Dit veld bevat de achternaam van de contactpersoon.
  Voornaam
  Dit veld bevat de voornaam van de contactpersoon.
 9. Klik op Opslaan om de verzenden aan-basisgegevens op te slaan.
  Er verschijnt een melding dat de verzenden aan-basisgegevens zijn opgeslagen.