Verpakkingseenheid-CUM's configureren

 1. Selecteer Basisgegevens > Codes.
 2. Geef in het zoekveld Naam TradingPartners op.
 3. Klik op de drill-downknop.
 4. Klik op Bewerken.
 5. Klik op de drill-downknop van de gewenste handelspartner om de instellingen te bewerken.
 6. Klik op Waarden 2.
 7. Selecteer CUM voor verpakkingseenheden berekenen.
  NB

  Cumulatieve verpakkingseenheidhoeveelheden zijn alleen nodig voor het ASN. Deze waarden worden als onderdeel van aanvullende artikelen in de verpakkingseenheid verzonden naar Transformatie voor elk type verpakkingseenheid voor de klant. Daarom is dit selectievakje alleen werkzaam als ook het selectievakje Artikel verpakkingseenheid toevoegen aan ASN is ingeschakeld.