Het huidige nummer resetten

Op de pagina Volgnummers kunt u volgnummerdefinities aanmaken, bewerken, resetten, kopiëren en verwijderen. Met volgnummerdefinities kunt u het automatisch nummeren beheren van combivrachten die worden verwerkt in het gebied Verzending.

Het huidige nummer resetten:

  1. Selecteer Basisgegevens > Volgnummers.
  2. Klik op de drill-downknop van een volgnummerdefinitie.
  3. Klik op Bewerken en klik op Huidige waarde wijzigen.
  4. Geef in het dialoogvenster Huidige waarde wijzigen de nieuwe huidige waarde op en klik op OK.
    Er verschijnt een melding dat het huidige nummer is opgeslagen.