Vervoerdersbasisgegevens aanmaken

U kunt de pagina Vervoerdersbasisgegevens gebruiken als een op zichzelf staande oplossing voor het beheer van uw vervoerdersbasisgegevens als deze niet worden aangeleverd door het ERP-systeem.

NB

Als u de pagina Vervoerdersbasisgegevens gebruikt als een op zichzelf staande oplossing, moet de import van het CarrierParty-BOD zijn uitgeschakeld.

Vervoerdersbasisgegevens aanmaken:

 1. Selecteer Basisgegevens > Vervoerdersbasisgegevens.
 2. Klik op Aanmaken.
 3. Geef de kopinformatie op. U kunt alle velden opgeven, behalve Laatst gewijzigd door, Laatste importdatum en Financiële entiteit.
  Vervoerder
  De vervoerder is de partij die het transport van goederen van het ene naar het andere punt uitvoert.
  Naam
  Controleer de naam van het adres van de vervoerder of geef deze zo nodig op.
  DUNS-nummer
  Het DUNS-nummer (Data Universal Numbering System, Universeel nummersysteem voor gegevens) is een unieke negencijferige code die wordt gebruikt om bedrijven en groepsentiteiten binnen een organisatie aan te kunnen geven. Dit nummer wordt op aanvraag van een bedrijf uitgegeven door Dun & Bradstreet, leverancier van bedrijfsinformatie.
  SCAC
  De SCAC-code (Standard Carrier Alpha Code, standaard lettercode van vervoerder) is een unieke code die wordt gebruikt om transportbedrijven te identificeren. Deze code is normaliter twee tot vier letters in lengte.
  Belasting-ID
  De belasting-ID is een nummer dat wordt gebruikt om rechtspersonen of bedrijven aan te duiden. De belastingautoriteiten wijzen deze belastingnummers toe aan geregistreerde bedrijven. Uw handelspartners dienen hun belastingnummer te geven. Handelspartners zonder belastingnummer worden als privépersonen beschouwd.
  Status vervoerder
  De vervoerdersstatussen Openstaand, Afgesloten, In behandeling en Verwijderd zijn beschikbaar.
  Selecteer tijdens het bewerken de status van de vervoerdersbasisgegevens in de vervolgkeuzelijst.
  Geldig vanaf
  Controleer de eerste dag waarop de vervoerdersbasisgegevens geldig zijn of geef deze zo nodig op.
 4. Klik op Aanmaken om de adresgegevens toe te voegen.
  Het dialoogvenster Adres vervoerdersbasisgegevens wordt geopend.
 5. Geef de vereiste adresgegevens op:
  Standaardadres
  Schakel dit selectievakje in om de adresregel te gebruiken als hoofdadres van de basisgegevens.
  Naam
  Geef de naam op van het adres van de basisgegevens.
  Naam geadresseerde
  Dit veld bevat de naam van de persoon aan wie de aanvraag is gericht.
  Eenheid
  Geef de naam van de eenheid op.
  Verdieping
  Geef de verdieping op.
  Gebouw
  Geef het nummer van het gebouw op.
  Naam van gebouw
  Geef de naam van het gebouw op.
  Postbus
  Geef de postbus op.
  Straatnaam
  Geef de straatnaam op.
  Postcode
  Geef de postcode van het adres op.
  Plaats
  Geef de naam van de plaats/stad op.
  Onderverdeling land
  Geef de onderverdeling van het land op.
  Land
  Klik op de knop Zoeken van het veld. Selecteer het land in het dialoogvenster.
  Adresregel 1
  Dit veld toont het eerste gedeelte van het adres, dat door de gebruiker wordt gedefinieerd of bijgewerkt aan de hand van de adresnotatie.
  In het algemeen bevat deze adresregel de straatnaam.
  Adresregel 2–6
  In deze velden worden gedeelten van het adres getoond. Deze worden door de gebruiker gedefinieerd of bijgewerkt aan de hand van de adresnotatie.
 6. Klik op Klantgegevens en op Aanmaken om klantgegevens toe te voegen.
  Het pop-upvenster Details klantbasisgegevens wordt geopend, waarin u een nieuwe regel met klantgegevens kunt toevoegen aan het raster.
 7. Geef de vereiste klantgegevens op:
  Type
  Selecteer Klant in de vervolgkeuzelijst.
  Zakenpartner
  Klik op de knop Zoeken van het veld. Selecteer een klant in het dialoogvenster.
  Financiële entiteit zakenpartner
  Toont de financiële entiteit van de klant. Een onderneming of een subset van een onderneming die onafhankelijk is met betrekking tot een of meer operationele of financiële functies. Een financiële entiteit stelt een winst- en verliesrekening en een balans op op basis van een volledige, vereffende set transacties. Een financiële entiteit is vaak ook een juridische entiteit. Een financiële entiteit wordt gedefinieerd binnen een tenant en kan locaties bevatten.
  Extern nummer
  Geef het externe vervoerdersnummer op dat wordt gebruikt door de klant. Dit veld wordt gebruikt door handelspartners op pakbonnen en vrachtbrieven ('waybills').
  Subcontractant vervoerder
  Klik op de knop Zoeken van het veld. Selecteer het nummer van een subcontractant van een vervoerder in het dialoogvenster.
  Expediteur
  Klik op de knop Zoeken van het veld. Selecteer het bedrijf dat het transport van de goederen uitvoert in het dialoogvenster.
  Reden voor transport
  Geef de reden voor transport op.
  Code omschrijving vervoerswijze
  Dit veld geeft aan op welke wijze de vervoerder artikelen vervoert. Mogelijke opties zijn: Standaard truck met of zonder trailer, Semi-trailer, Truck met schuifvloertrailer, enz.
 8. Klik op Contactinformatie om de informatie over de contactpersoon toe te voegen.
  Naam contactpersoon
  Controleer de naam van de verantwoordelijke bij de vervoerder of geef deze zo nodig op.
  Telefoon
  Controleer het telefoonnummer van de voorkeurscontactpersoon van de vervoerder of geef dit telefoonnummer zo nodig op.
  E-mail
  Controleer het e-mailadres van de voorkeurscontactpersoon van de vervoerder of geef dit e-mailadres zo nodig op.
  Fax
  Controleer het faxnummer van de voorkeurscontactpersoon van de vervoerder of geef dit zo nodig op.
 9. Klik op Opslaan om de vervoerdersbasisgegevens op te slaan.
  Er verschijnt een melding dat de vervoerdersbasisgegevens zijn opgeslagen.