Waarschuwingsconfiguraties controleren

Op de pagina Waarschuwingsconfiguraties kunt u de lijst met waarschuwingsconfiguraties bekijken.

Lijst met waarschuwingsconfiguraties bekijken:

 1. Selecteer Waarschuwingen > Waarschuwingsconfiguraties.
 2. Controleer de volgende informatie:
  Waarschuwing-ID
  Dit veld geeft de waarschuwings-ID aan die de waarschuwing uniek identificeert.
  Omschr. waarschuwing
  Het veld toont de beschrijving die is gekoppeld aan de Waarschuwing-ID.
  Waarschuwing-ID Omschrijving
  AMD-0001 Waarschuwing niet gevonden.
  AMD-1000 Importeren van ItemMaster-BOD is mislukt.
  AMD-1010 Importeren van CarrierMaster-BOD is mislukt.
  AMD-1020 Importeren van ContactMaster-BOD is mislukt.
  AMD-1100 Importeren van CustomerMaster-BOD is mislukt.
  AMD-1110 Importeren van ShipToMaster-BOD is mislukt.
  AMD-1200 Het volgnummer kon niet worden opgehaald.
  AMD-1300 Het opgehaalde volgnummer ligt dichtbij de maximale waarde.
  AMD-1301 Het opgehaalde volgnummer is teruggezet op de minimale waarde.
  ART-0001 Er is geen waarschuwingsconfiguratie voor de waarschuwing-ID.
  AWS-001 Verbinding met Amazon Web Service is mislukt wegens ongeldige aanmeldgegevens.
  AWS-002 Verbinding met Amazon Web Service is mislukt wegens netwerkfouten.
  AWS-003 Aanvraag voor AWS Simple Queue Service is mislukt.
  COM-005 Tenantconfiguratie niet gevonden.
  EXM-1001 Importeren van CarrierRoute-noun is mislukt.
  EXM-1002 Opslaan van import CarrierRoute-noun is mislukt.
  EXM-1101 Importeren van Shipment-noun is mislukt.
  EXM-1102 Opslaan van import Shipment-noun is mislukt.
  EXM-1103 Verpakkingsinstructies ontbreken.
  EXM-1104 Ongeldige verpakkingseenheid-ID's
  EXM-1201 Importeren van Invoice-noun is mislukt.
  EXM-1202 Opslaan van import Invoice-noun is mislukt.
  EXM-1301 Importeren van PackageLabel is mislukt.
  EXM-1302 Opslaan van import PackageLabel is mislukt.
  EXM-2001 Verwerking van vracht mislukt.
  EXM-2002 Fout bij aanmaken van combivrachten via het importeren van zendingen.
  Waarschuwing-ID Omschrijving
  EXM-2101 De SCAC-ID kan niet worden gekoppeld.
  EXM-2104 De uitwisselingsmap is niet geconfigureerd.
  EXM-2105 Kan het exportbestand niet genereren.
  EXM-2106 Het programma van de externe partij geeft foutmeldingen.
  EXM-2107 De antwoorden kunnen niet worden gelezen.
  EXM-2108 De gegevens zijn onvolledig.
  EXM-2109 U hebt geen lees- en schrijftoegang voor de uitwisselingsmap.
  EXM-3001 Documenttaak is verwerkt maar de leveringsvoorwaarden ontbraken.
  GLO-001 Het lezen van de ZIP-stroom is mislukt.
  GLO-002 Fout bij het lezen van de interne ZIP.
  GLO-003 Fout bij het verzenden van de interne ZIP naar de database of de printservices
  PRT-0001 Foutmelding van printprovider.
  PRT-0002 Fout bij ophalen van printaanvraag voor printtaak.
  PRT-0003 Time-out tijdens ontvangen van printstatus van printprovider.
  PRT-0004 Fout met onbestelbaar bericht in SQS.
  SRM-1001 Goedkeuring van plan vereist.
  SRM-1002 Waarschuwing voor een nieuw plan.
  SRM-1003 Importeren van een nieuw plan is mislukt.
  SRM-1004 Valideren van een nieuw plan is mislukt.
  SRM-1005 Er heeft zich een uitzondering voorgedaan tijdens het valideren van een nieuw plan.
  SRM-1006 Verwerken van een nieuw plan is mislukt.
  SRM-1007 Verwerken van een nieuw plan is is geblokkeerd.
  SRM-1008 Er heeft zich een uitzondering voorgedaan tijdens het verwerken van een nieuw plan.
  SRM-1009 CUM's grondstoffen/producttie van een nieuw plan zijn gereduceerd.
  SRM-1010 Voor het resetten van de CUM is goedkeuring vereist.
  Waarschuwing-ID Omschrijving
  SRM-1011 Waarschuwing voor minimale bestelhoeveelheid.
  SRM-1012 Goedkeuring vereist voor minimale bestelhoeveelheid.
  SRM-3003 Verwerken van zending is mislukt.
  SRM-3004 Verwerken van voorraadverbruik is mislukt.
  SRM-4005 Volgordesynchronisatie laat verschillen in hoeveelheden zien.
  SRM-4006 Plan bevat handmatig opnieuw geactiveerde en/of gedeactiveerde vereisten.
  SRM-4007 Geplande volgorde voor vereiste is ingesteld op Vast omdat er al een vaste vereiste bestaat.
  TFS-0001 Kan het bestand niet importeren.
  TFS-0002 Kan het bericht niet verwerken.
  TFS-0003 De melding kan niet worden opgelost.
  TFS-0004 Kan het bericht met het opgegeven volgnummer niet publiceren.
  TFS-0005 Applicatiebericht niet op tijd ontvangen.
  TFS-0006 Opmaakmodellen ontbreken in applicatieservices. Upload het inhoudspakket van het opmaakmodel.
  Bestemmingstype
  Dit veld geeft het bestemmingstype van een waarschuwingsbericht aan. Het bericht kan worden verzonden naar de ION Pulse Engine, zodat de verantwoordelijke gebruiker wordt geïnformeerd in Infor Ming.le.
  De e-mailoptie is alleen bedoeld voor administratieve tests.
  Datum aangemaakt
  Dit veld geeft de datum en tijd aan waarop het waarschuwingsbericht is gegenereerd.
  Laatst bijgewerkt door gebruiker
  Dit veld toont de gebruiker die de laatste update heeft uitgevoerd.
  Datum laatst bijgewerkt
  Dit veld toont de datum van de laatste update.
  Financiële entiteit
  De financiële entiteit is een onderneming of een subset van een onderneming. De financiële entiteit is onafhankelijk met betrekking tot een of meer operationele of financiële functies. Een financiële entiteit stelt een winst- en verliesrekening en een balans op op basis van een volledige, vereffende set transacties. Een financiële entiteit is vaak ook een juridische entiteit. Een financiële entiteit wordt gedefinieerd binnen een tenant en kan locaties bevatten.
  Documenttype
  Dit veld geeft het documenttype aan dat is gekoppeld aan de waarschuwing.