Transformatieregels

Selecteer Transformatie > Configuratie > Transformatieregels om de pagina Transformatieregels te openen.

Op deze pagina kunt u transformatieregels aanmaken, bewerken, kopiëren en verwijderen.

Als u de detailinstellingen wilt bekijken, klikt u op de drill-downknop van een transformatieregel.