Details communicatiewijze

Selecteer Communicatie > Communicatiewijze om de pagina Details communicatiewijze te openen. Klik op de drill-downknop van een communicatiewijze.

Op deze pagina kunt u de door een tenant gebruikte communicatiewijze bekijken en bewerken. De communicatieproviders vertegenwoordigen de eindpunten waarmee de applicatie communiceert.