Clientconfiguraties

Selecteer Printen > Clientconfiguraties om de pagina Clientconfiguraties te openen.

Op deze pagina kunt u de instellingen voor de Amazon Simple Queue Service (SQS) voor de On-Premises Print Agent bekijken. SQS wordt door de printservice gebruikt om meldingen over printaanvragen en gewijzigde printbronnen door te geven aan de On-Premises Print Agent. Deze pagina biedt toegang tot de detailinstellingen voor de SQS-wachtrijen voor de huidige tenant/klant.