Partner-ID's

Selecteer Transformatie > Configuratie > Partner-ID's om de pagina Partner-ID's te openen.

Op deze pagina kunt u instellingen voor een partner-ID aanmaken, bewerken, kopiëren en verwijderen.

Klik op de drill-downknop bij de instellingen voor een partner-ID om de gedetailleerde instellingen weer te geven.