Uitgaande bestanden

Selecteer Communicatie > Uitgaande bestanden om de pagina Uitgaande bestanden te openen.

Op deze pagina kunt u de lijst met uitgaande EDI-berichten bekijken die door de communicatieservice zijn verzonden naar externe handelspartners. U kunt uitgaande EDI-berichten opnieuw verwerken en verwijderen voor testdoeleinden.

Klik op de drill-downknop van een bericht om de details van het bericht te bekijken.