Details on-premise partnertoewijzingen

Selecteer Communicatie > On-premise partnertoewijzingen om de pagina On-premise partnertoewijzingen te openen. Klik op de drill-downknop van een partnertoewijzing.

Op deze pagina kunt u de details van de on-premise partnertoewijzing bekijken. Een on-premise partnertoewijzing definieert de relatie tussen een partner-ID van een handelspartner in de applicatie en een externe partner-ID. Deze configuratie is alleen vereist wanneer u vanuit de applicatie gegevens verzendt naar een on-premise communicatieclient. De configuratie is specifiek vereist voor de communicatie met Exchange Services.

NB

Vanaf release 2021.12.00 moet u de pagina Partner-ID's in het menu Transformatie openen om de uitgaande communicatie naar een externe handelspartner te configureren.