On-premise partnertoewijzingen

Selecteer Communicatie > On-premise partnertoewijzingen om de pagina On-premise partnertoewijzingen te openen.

De On-Premises Communication Agent gebruikt een externe handelspartnercode om het verbindingspunt en het protocol te identificeren dat voor de communicatie wordt worden gebruikt.

Op de pagina On-premise partnertoewijzingen kunt u de toewijzing controleren van de handelspartnercode in de applicatie aan een externe handelspartnercode. Deze toewijzing zorgt ervoor dat de uitgaande EDI naar het juiste verbindingspunt wordt geleid met behulp van de juiste communicatiemethode.

NB

Vanaf release 2021.12.00 moet u de pagina Partner-ID's in het menu Transformatie openen om de uitgaande communicatie naar een externe handelspartner te configureren.