Printtaken

Selecteer Printen > Printtaken om de pagina Printtaken te openen.

Op deze pagina kunt u de printtaken beheren die door de applicatie zijn aangemaakt op basis van de printaanvragen.

Op deze pagina kunt u de status van de printtaken bekijken, opnieuw printen en zo nodig een printtaak verwijderen.

Als u printaanvragen wilt analyseren en testen, kunt u een printaanvraag als XML-bestand exporteren naar uw lokale computer.

Klik op de drill-downknop van een printtaak om de detailinstellingen te bekijken.