Vracht

Selecteer Verzending > Vrachten om deze pagina te openen.

Op deze pagina kunt u de vrachtgegevens, zendingsgegevens of verpakkingseenheidgegevens bewerken. U kunt taken verwerken, logboekvermeldingen controleren, factuurgegevens controleren en exportgerelateerde documenten printen.

Klik op de drill-downknop van de regel waarvoor u de gegevens wilt weergeven.