Codes

Selecteer Basisgegevens > Codes om de pagina Codes te openen.

Op deze pagina kunt u de lijst met coderegels bekijken die zijn opgegeven voor de bestaande codelijsten.

Klik op de drill-downknop van een coderegel om de detailinstellingen weer te geven.