Inkomende bestanden

Selecteer Communicatie > Inkomende bestanden om de pagina Inkomende bestanden te openen.

Op deze pagina kunt u de lijst met inkomende berichten bekijken die door de communicatieservice zijn ontvangen van externe handelspartners. U kunt inkomende EDI-berichten opnieuw verwerken en verwijderen voor testdoeleinden.

Klik op de drill-downknop van een bericht om de details van het bericht te bekijken.