Details inkomend bestand

Selecteer Communicatie > Inkomende bestanden om de pagina Details inkomend bestand te openen. Klik op de drill-downknop van een bestand.

Op deze pagina kunt u de details bekijken van een inkomend EDI-bericht dat door de communicatieservice is ontvangen van een externe handelspartner. U kunt het inkomende EDI-bericht opnieuw verwerken voor testdoeleinden.