Details printsjabloon

Selecteer Algemeen > Printsjablonen om de pagina Details printsjabloon te openen. Klik op de drill-downknop van een printsjabloon.

Op deze pagina kunt u de inhoud bekijken van een door Infor beheerde standaard printsjabloon voor een handelspartner. U kunt de standaard printsjabloon exporteren en gebruiken voor uw aanpassingen.

Printsjablonen die door klanten worden beheerd, kunnen worden geopend via Printen > Printsjablonen.