Details printdispatcher

Selecteer Algemeen > Printdispatchers om de pagina Details printdispatcher te openen. Klik op de drill-downknop van een printsjabloon.

Op deze pagina kunt u de inhoud bekijken van een door Infor beheerde standaard dispatcherprintsjabloon. U kunt de standaard dispatcherprintsjabloon exporteren en gebruiken voor uw aanpassingen.

Dispatcherprintsjablonen die door klanten worden beheerd, kunnen worden geopend via Printen > Printdispatchers.