Printsjablonen

Selecteer Printen > Printsjablonen om de pagina Printsjablonen te openen.

Op deze pagina kunt u aangepaste printsjablonen bekijken, uploaden, exporteren en verwijderen.

U kunt op deze pagina de volgende acties uitvoeren:

  • De lijst met bestaande aangepaste printsjablonen bekijken.
  • Nieuwe aangepaste printsjablonen uploaden.
  • Aangepaste printsjablonen exporteren.
  • Aangepaste printsjablonen verwijderen.

Klik op de drill-downknop van een aangepaste printsjabloon om de details van de aangepaste printsjabloon te bekijken.