Vervoerdersbasisgegevens

Selecteer Basisgegevens > Vervoerdersbasisgegevens om de pagina Vervoerdersbasisgegevens te openen.

Op deze pagina kunt u vervoerdersbasisgegevens, zoals adressen en contactpersonen, weergeven, aanmaken, bewerken en verwijderen.

Als u de detailinstellingen wilt bekijken, klikt u op de drill-downknop van de vervoerdersbasisgegevens.