Combivrachten

Original Equipment Manufacturers (OEM's), zoals FIAT Chrysler Automobiles of Ford, maken gebruik van een logistiek proces. Dit proces vereist dat de zendingen tussen leveranciers en klanten worden gecoördineerd via een consolidatiecentrum in een distributienetwerk: goederen worden niet direct door de leverancier naar de OEM in kwestie gestuurd, maar gaan eerst door een flow-through centrum en worden dan naar de betreffende OEM's gestuurd.

Meerdere vrachten voor dezelfde klant worden samengevoegd tot één combivracht, mits de zendingen allemaal dezelfde handelspartner en hetzelfde poolpunt hebben. Dit samenvoegen vindt plaats op basis van de informatie die over de vracht bekend is in het ERP-systeem. Het samenvoegen kan automatisch plaatsvinden op basis van de parameters voor het samenstellen van de combivracht, maar kan ook handmatig worden uitgevoerd op basis van de gegevens over de bestaande vrachten.

Vervolgens worden de vrachten naar een consolidatiepunt gebracht, ook wel het poolpunt genoemd. Van daaruit worden ze naar hun eindbestemming gebracht.

Voor deze procedure is een basisvrachtbrief ('Master Bill of Lading') nodig, een document naast alle afzonderlijke vrachtbrieven ('Waybills'). Dit document bevat informatie over alle vrachten die deel uitmaken van de combivracht.