Functionele bevestiging

Op de pagina Functionele bevestiging kunt u de inkomende berichten met functionele bevestigingen bekijken en controleren. Deze berichten zijn geïmporteerd en opgeslagen in Transformatie als reactie op een eerder gepubliceerd EDI-bericht. Een functionele bevestiging geeft alleen aan dat het eerdere EDI-bericht is ontvangen en verwerkt door de ontvanger. De inhoud van het oorspronkelijke EDI-bericht wordt niet geëvalueerd.

De pagina toont een lijst van berichten met functionele bevestigingen. De kolom Status bevestiging biedt informatie over de geldigheid van de eerder verzonden EDI-berichten:

  • Geaccepteerd: Een gepubliceerd EDI-bericht waarvoor een functionele bevestiging zonder foutmeldingen is ontvangen. Het transformatieset-proces is geaccepteerd.
  • Geaccepteerd met fouten: Een gepubliceerd EDI-bericht waarvoor een functionele bevestiging met foutmeldingen is ontvangen. Het transformatieset-proces is ondanks de fouten geaccepteerd.
  • Afgekeurd, berichtauthenticatie: De functionele bevestiging is afgekeurd, omdat het EDI-bericht authenticatie vereist.
  • Gedeeltelijk geaccepteerd: Een gepubliceerd EDI-bericht waarvoor een functionele bevestiging met enkele foutmeldingen is ontvangen. Het transformatieset-proces is gedeeltelijk geaccepteerd.
  • Afgekeurd: De functionele bevestiging is afgekeurd wegens fouten.

Als u naar een bepaald bericht met een functionele bevestiging wilt zoeken, geeft u de document-ID van het oorspronkelijke EDI-bericht op in het invoerveld van de kolom Origineel documentnummer. U kunt aanvullende filtercriteria opgeven in de invoervelden van andere kolommen.

Klik op de drill-downknop van een bericht met een functionele bevestiging om de details te bekijken.