Clientconfiguraties bekijken

De pagina Clientconfiguraties toont de instellingen voor de Amazon Simple Queue Service (SQS) voor de On-Premises Print Agent. SQS wordt door de printservice gebruikt om meldingen over printaanvragen en gewijzigde printbronnen door te geven aan de On-Premises Print Agent.

De configuratie van de On-Premises Print Agent wordt automatisch gegenereerd als onderdeel van het inrichtingsproces van de tenant.

De SQS-URL van de printwachtrij wordt weergegeven in het veld URL voor printwachtrij. De SQS-URL is vereiste informatie voor de installatie van de On-Premises Print Agent.

Clientconfiguraties bekijken:

 1. Selecteer Printen > Clientconfiguraties.
 2. Controleer de volgende informatie:
  Time-out zichtbaarheid (in seconden)
  Hiermee wordt het aantal seconden aangegeven dat een uit een wachtrij ontvangen bericht zichtbaar blijft.
  Bewaartijd bericht (seconden)
  Hiermee wordt de tijd in seconden aangegeven dat AWS SQS een bericht zal bewaren, indien dit bericht niet wordt verwijderd. Toegestane waarden zijn 60 seconden tot 1.209.600 seconden (14 dagen).
  Maximale berichtgrootte (bytes)
  Geeft de maximale berichtgrootte in bytes aan die wordt geaccepteerd door Amazon SQS. Er is 1 tot 256 kB toegestaan.
  Uitstel levering (seconden)
  Definieert het aantal seconden dat de eerste levering van een bericht dat aan de wachtrij is toegevoegd moet worden uitgesteld. De standaardwaarde is 0 seconden. Er zijn 0 tot 900 seconden toegestaan.
  Wachttijd bericht ontvangen (seconden)
  Geeft de maximale tijd in seconden aan dat een long-polling ReceiveMessage-aanvraag wacht op een bericht. Na dit tijdsbestek wordt een leeg antwoord geretourneerd aan de Amazon SQS-wachtrij. Er zijn 0 tot 20 seconden toegestaan.
  URL voor printwachtrij
  Dit veld geeft de URL aan van de wachtrij waarnaar de printservice de meldingen over printaanvragen en gewijzigde printbronnen verzendt.
  Op inhoud gebaseerde ontdubbeling
  Als deze optie is ingeschakeld, wordt het printen van dubbele informatie geƫlimineerd.