Partner-ID's

Op de pagina Partner-ID's kunt u instellingen voor partner-ID's aanmaken, bewerken, kopiëren en verwijderen.

In de instellingen voor een partner-ID worden een combinatie van afzender- en ontvanger-ID, een berichttype en een berichtrichting gedefinieerd voor een partner-ID.

Om de afzender- en ontvanger-ID van een bericht te kunnen bepalen (bijvoorbeeld de leverancier- en de klant-ID), zijn instellingen voor een bericht-ID nodig. Deze set met instellingen is afhankelijk van de berichtstandaard en het berichttype. Op basis van de gedefinieerde posities en qualifiertags in de instellingen voor de bericht-ID, kunnen de afzender- en ontvanger-ID worden geëvalueerd. De afzender-ID en de ontvanger-ID worden vervolgens gebruikt om de instellingen voor de partner-ID en de gedefinieerde partner-ID op te halen. De partner-ID en het berichttype zijn de belangrijkste zoekcriteria om de transformatieregel voor een bericht te evalueren.

Als de berichtstandaard van een bericht bijvoorbeeld VDA is, worden de afzender- en ontvanger-ID opgeslagen op offset 6 en 15 in het bericht. Om de geldige partner-ID te kunnen evalueren moeten deze posities correct zijn gedefinieerd in de instellingen voor bericht-ID's.

De instellingen van de partner-ID kunnen verschillende partnertoewijzingsregels bevatten voor inkomende en uitgaande berichten. Externe klant-ID's, verzenden-naar ID's en leverancier-ID's worden toegewezen aan de interne klant-ID's, verzenden-naar ID's en leverancier-ID's. Door deze toewijzing kunnen het gebied Vrijgavebeheer en het verbonden ERP-systeem de interne klant-ID en verzenden aan-ID gebruiken. Vervolgens kunnen de relevante contractinformatie en de interne artikel-ID die bij een contractregel hoort, worden geëvalueerd.

Als u naar instellingen voor partner-ID's wilt zoeken, geeft u filtercriteria op in de invoervelden van de vereiste kolommen.

Klik op de drill-downknop bij de instellingen voor een partner-ID om de gedetailleerde instellingen weer te geven.