Een poolpunt aanmaken

 1. Selecteer Basisgegevens > Codes.
 2. Geef PoolPoints op in het veld Naam.
 3. Klik op de drill-downknop om de codelijst te openen.
 4. Klik op Bewerken.
 5. Klik op Aanmaken om een poolpunt toe te voegen.
 6. Ga naar de sectie Kopgegevens en geef de volgende informatie op:
  Naam
  Geef een naam op.
  Korte omschrijving
  Geef een korte omschrijving op.
  Omschrijving
  Geef een gedetailleerde omschrijving op.
  Geldig vanaf
  Dit veld toont de eerste dag waarop een record of instelling geldig is. De instellingen zijn geldig t/m de datum die is opgegeven voor het veld Geldig t/m.
  Geldig t/m
  Dit veld toont de laatste dag waarop een record of instelling geldig is. Zie Geldig van.
 7. Geef de volgende informatie op in de sectie met eigenschapswaarden:
  Automatisch combivracht aanmaken
  Schakel dit selectievakje in om automatisch combivrachten aan te maken.

  Als u dit selectievakje inschakelt, wordt hetzelfde basisvrachtbriefnummer toegewezen aan vrachten die binnen het opgegeven tijdsbestek vallen en zowel hetzelfde poolpunt als dezelfde handelspartner hebben.

  NB

  Dit is van toepassing zolang de status van de combivracht Niet-voltooid is.

  Begin tijdsbestek zending (uren)
  Geef de begindatum op van het tijdsbestek dat van toepassing is op het aanmaken van combivrachten.
  Einde tijdsbestek zending (uren)
  Geef de einddatum op van het tijdsbestek dat van toepassing is op het aanmaken van combivrachten. Met de opgegeven waarden wordt aangegeven dat vrachten met verzenddatums binnen dit tijdsbestek kunnen worden samengevoegd in een combivracht. Deze vrachten kunnen met dezelfde truck naar het poolpunt worden vervoerd.
  Naam geadresseerde
  Dit veld toont een aanvullende naam.
  Verdieping
  Dit veld toont de verdieping in het gebouw.
  Naam van gebouw
  U kunt via Naam van gebouw een gebouw identificeren.
  Straatnaam
  Dit veld toont de straatnaam.
  Plaats
  Geef de naam van de plaats/stad op.
  Onderverdeling land
  Geef de onderverdeling van het land op.
  Belasting-ID
  De belasting-ID is een nummer dat wordt gebruikt om rechtspersonen of bedrijven aan te duiden. De belastingautoriteiten wijzen deze belastingnummers toe aan geregistreerde bedrijven. Uw handelspartners dienen u hun belastingnummer te geven. Handelspartners zonder belastingnummer worden als privépersonen beschouwd.
  Poolpunt
  Dit veld toont de naam van het poolpunt. Poolpunten helpen om de uitgaande vrachtkosten te minimaliseren, doordat de vrachten worden verzonden naar lokale poolpunten, waarna het product lokaal wordt geleverd. Dit proces verlaagt de distributiekosten naar lokale verkooppunten, doordat de leveringsafstanden zo kort mogelijk worden houden en vrachten worden samengevoegd in een combivracht.
  Eenheid
  Dit veld toont de aanduiding van de eenheid.
  Gebouw
  Geef het nummer van het gebouw op.
  Postbus
  De postbus bevindt zich op het terrein van een postkantoor.
  Postcode
  Dit veld toont de postcode.
  Land
  Dit veld toont het land.
  DUNS-nummer
  Het DUNS-nummer (Data Universal Numbering System, Universeel nummersysteem voor gegevens) is een unieke negencijferige code die wordt gebruikt om bedrijven en groepsentiteiten binnen een organisatie aan te kunnen geven. Dit nummer wordt op aanvraag van een bedrijf uitgegeven door Dun & Bradstreet, leverancier van bedrijfsinformatie.