Een klant bewerken

Het ERP-systeem stuurt u een klantnummer wanneer de BOD-gegevens worden overgebracht. Nadat u de handelspartner hebt geconfigureerd, dient u de klant te configureren.

De klant bewerken:

 1. Selecteer Basisgegevens > Codes.
 2. Geef Customers op in het invoerveld van de Naam-kolom en druk op Enter.
  NB

  De items zijn hoofdlettergevoelig.

 3. Klik op de drill-downknop in de regel Customers.
 4. Klik op Bewerken.
 5. Klik in de sectie Eigenschappen codelijst op de drill-downknop om een klant te selecteren.
 6. Controleer de volgende informatie of geef deze zo nodig op:
  Naam
  Dit veld toont het klantnummer dat uit het ERP-systeem is overgebracht.
  Korte omschrijving
  Dit veld toont een korte omschrijving van de klant.
  Geldig vanaf
  Dit veld toont de eerste dag waarop een record of instelling geldig is. De instellingen zijn geldig t/m de datum die is opgegeven voor het veld Geldig t/m.
 7. Klik op het tabblad Waarden 1.
  Geef de velden en labeltypen voor de klant op.
  Taalcode

  Geef de taal op waarin de documenten moeten worden geprint.

  Handelspartner
  Dit veld bevat de handelspartner. De handelspartners worden beheerd als basisgegevenscodes.
  Vracht van derden
  Geef aan de derde entiteit aan waaraan de vrachtkosten worden toegewezen. De adresgegevens van de derde-entiteit worden bijgehouden in de codelijst ThirdPartyFreight.
  NB

  Wanneer vrachten worden aangemaakt met vrachtentiteiten van derden, worden de bijbehorende adresvelden van de derde partij ingevuld in de sectie Vervoerder en transport op de pagina Vrachten.

  Land van oorsprong
  Dit veld geeft het land aan waarin het artikel is geproduceerd.
  Verantwoordelijke bij klant
  Dit veld geeft de persoon aan die op de locatie van de klant verantwoordelijk is.
  Labeltype Mixed

  Het labeltype Mixed wordt gebruikt op een transportmateriaalverwerkingseenheid met binnenverpakkingen van verschillende artikelen. Normaal geeft het informatie over de transportmateriaalverwerkingseenheid, de leverancier en de ontvanger. Soms staat op het label een lijst van de artikelen die de verpakking bevat. Dit is vooral het geval wanneer het label wordt gebruikt als onderdeel van GTL-implementaties die deze informatie in een 2D-streepjescode gebruiken.

  Type vrachtbrief
  Een vrachtbrief ('waybill') is een transportdocument waarmee een contract wordt bevestigd tussen een vervoerder en een vervoersklant voor het transporteren van goederen. Typen vrachtbrief zijn bijvoorbeeld een luchtvrachtbrief, CMR-vrachtbrief of spoorvrachtbrief. U kunt basisgegevenscodes gebruiken om vrachtbrieftypen te beheren.
  Tijdzone
  Als er verschillende klanten zijn die dezelfde handelspartner gebruiken, kunt u een tijdzone opgeven. Tijdzones worden gedefinieerd in de codelijst TimeZones. Deze lijst bevat alle beschikbare tijdzones. De codelijst TimeZonesOwn bevat de gebruikersspecifieke tijdzones. Tijdzones worden bij opmaakmodellen voor transformatie gebruikt voor het toewijzen van EDI-berichten.
  Poolpunt
  Dit veld toont de naam van het poolpunt. Poolpunten helpen om de uitgaande vrachtkosten te minimaliseren, doordat de vrachten worden verzonden naar lokale poolpunten, waarna het product lokaal wordt geleverd. Dit proces verlaagt de distributiekosten naar lokale verkooppunten, doordat de leveringsafstanden zo kort mogelijk worden houden en vrachten worden samengevoegd in een combivracht.
  Werkstroomnaam
  Dit veld bevat de naam van de werkstroom. Een werkstroom bevat een samenvatting van taken die kunnen worden toegewezen aan groepen klanten. In de Automotive-werkstroom kunnen bijvoorbeeld het CarrierRoute-BOD en Shipment-BOD de aanmaak van een vracht activeren. De Automotive-werkstroom omvat de volgende taken: Labels printen voor afzonderlijke verpakkingseenheden, Labels printen voor master-verpakkingseenheden, Pakbon printen, Vrachtbrief printen, ASN publiceren, EDI-vrachtbrief printen, Vracht archiveren.
  Verantwoordelijke
  Dit veld geeft de contactpersoon aan die binnen uw bedrijf verantwoordelijk is.
  Modus samenvoeging verpakkingseenheden
  Dit veld toont hoe verpakkingseenheden worden samengevoegd voor het printen van labels.
  NB

  Een Master-verpakkingseenheid is een verpakkingseenheid op het hoofdniveau, niveau 1, die een of meer subverpakkingseenheden bevat, bijvoorbeeld een pallet. Een Master-verpakkingseenheid bevat geen verzonden goederen.

  • Niet samenvoegen: Er worden geen verpakkingseenheden samengevoegd.
  • Master-verpakkingseenheden samenvoegen: Elke verpakkingseenheid met de rol Master wordt samengevoegd tot een verpakkingseenheid met de rol Single. Alle artikelen in binnenverpakkingseenheden worden toegewezen aan de verpakkingseenheid met de rol Single. Alle binnenverpakkingseenheden worden ingesteld op verpakkingstoebehoren. Voor alle Master-verpakkingseenheden wordt een Single-label geprint.
  • Single-pallet samenvoegen tot Master: Elke verpakkingseenheid met de Single-rol die niet is vervat in een buitenste verpakkingseenheid en waaraan het verpakkingstype Pallet is toegewezen in Verpakkingsinformatie, wordt ingesteld op de rol Master. Er wordt een Master-label geprint.
  Labeltype Master

  Het Master-label wordt gebruikt op een transportmateriaalverwerkingseenheid met binnenverpakkingen die hetzelfde artikel bevatten. Het label geeft doorgaans informatie over de transportmateriaalverwerkingseenheid en het artikel dat deze bevat.

  Selecteer een van de volgende labeltypes:
  • VDA 4902-label (standaard)
  • AIAG B-10
  • AIAG B-3
  • Continental-label
  • Destination-label
  • ETI9-label
  • Global Transport-label
  • Artikellabel
  • MAT-label
  • Mixed Load-label
  • Geen labeltype
  • Odette-label
  • VDA 4902-label met code gegevensmatrix
  Labeltype Single
  In het algemeen wordt het labeltype Single gebruikt voor een op zichzelf staande binnenverpakking, die slechts één soort artikel bevat. Met dit labeltype wordt de verpakkingseenheid en het artikel dat deze bevat aangeduid. Volgens VDA 4902 kan dit label ook worden gebruikt voor verpakkingseenheden waarvoor geen label is geprint voor de binnenverpakking.
  Type EDI-vrachtbrief
  Een EDI-vrachtbrief ('EDI waybill') volgens VDA 4912 is een vrachtbrief die wordt verzonden via EDI samen met een ASN. De vrachtbrief bevat een samenvatting van het ASN.
 8. Klik op het tabblad Waarden 2.
 9. Geef de volgende informatie op:
  Type verpakkingslijst
  Het type verpakkingslijst wordt gebruikt om een printtaak aan te maken als deel van de taak Verpakkingslijst printen of Verpakkingslijstlabels printen.
  Minimumstatus voor verwerken van taak op pakbon

  Selecteer de minimumstatus die het document voor het printen moet hebben.

  Deze lijst toont de beschikbare statussen.

  NB

  De statussen worden opgehaald uit de codelijst TaskProcessingForStatus.

  Status Omschrijving
  Verzonden zending Alle inbegrepen zendingen van de pro-formavracht of vracht die nu beschikbaar zijn, hebben ten minste de status Verzonden.
  Vrijgegeven zending Alle inbegrepen zendingen van de pro-formavracht of vracht die nu beschikbaar zijn, hebben ten minste de status Vrijgegeven.
  Modus Niet printen De taak kan niet worden verwerkt.
  Klaargezette zending Alle inbegrepen zendingen van de pro-formavracht of vracht die nu beschikbaar zijn, hebben ten minste de status Klaargezet.
  Vracht voltooid Voor deze vracht is het SyncCarrierRoute-BOD verwerkt. Deze heeft de status Voltooid of de status Verwerkt. Alle in de vracht inbegrepen zendingen hebben de status Verzonden.
  Afdrukbare vracht Voor deze vracht zijn het SyncCarrierRoute-BOD, het SyncShipment-BOD en een optioneel SyncInvoice-BOD verwerkt. Alle zendingen van de vracht hebben de status Afdrukbaar. Deze status maakt het mogelijk om ook vrachten met de status Voltooid te verwerken.
  Pro-formafactuur Voor deze vracht is het SyncCarrierRoute-BOD verwerkt. De vracht heeft de status Voltooid of Verwerkt. De status Geprijsd van de vracht is Geprijsd via pro-formafactuur, Gemengde prijzen of Geprijsd via factuur.
  Factuur Voor deze vracht is het SyncCarrierRoute-BOD verwerkt. De vracht heeft de status Voltooid of Verwerkt. De Geprijsd-status van de vracht is Geprijsd via factuur.
  ASN-annulering ondersteund
  Dit selectievakje geeft aan of ASN-annuleringen worden ondersteund. Zie Een ASN annuleren.
  Aantal exemplaren
  Dit veld geeft het aantal ASN-kopieën aan dat moet worden aangemaakt. Als Aantal exemplaren 0 is, wordt er geen ASN-kopie aangemaakt. Een ASN moet normaal gesproken worden verzonden naar de ontvanger van de goederen. Het bedrijfsscenario kan echter vereisen dat ook andere partijen op de hoogte worden gebracht van de uitgevoerde zending. Er kunnen maximaal drie ASN-kopieën worden aangemaakt en verzonden naar verschillende berichtontvangers die betrokken zijn bij de toeleveringsketen.
  Ter aanvulling op de ASN-aanvraag wordt met Verzending een bijbehorend aantal ASN-aanvragen aangemaakt voor Transformatie op basis van het geselecteerde ASN-type. Het oorspronkelijke ASN wordt verzonden naar de klant.
  Codelijst voor EDI-fabriekstoewijzing
  Dit veld bevat de codelijst voor het toewijzen van de EDI-fabriek. Zie de omschrijving van de codelijst MappingsEDIPlant.
  Afhaalproces

  Dit selectievakje geeft aan dat er een ophaalproces is gebruikt voor deze klant.

  Het ophaalbladbericht is een bericht van een klant aan zijn leveranciers en transporteurs. Het biedt informatie over het ophalen van materialen op de locatie van de leverancier en de levering van materiaal op de ontvangende locatie. De detailvoorwaarden staan in het contract of de order.

  Eigen faxnummer
  Faxnummer van leverancier.
  Eigen telefoonnummer
  Telefoonnummer van leverancier.
  Telefoonnummer klant
  Telefoonnummer van klant.
  Nummer fabrikant
  Dit veld toont het nummer van de fabrikant waarnaar wordt verwezen op de zendingsdocumenten en -labels.
  Type pakbon
  Een pakbon is een document dat de inhoud van een zending vermeldt. De pakbon wordt aangemaakt door de vervoerders van de zending en meegestuurd met de zending. U kunt basisgegevenscodes gebruiken om pakbontypen te beheren.
  ASN-type
  Met dit veld wordt het type Advanced Ship Notice aangegeven. De volgende typen zijn beschikbaar:
  • Geen ASN-type
  • ASN na alle facturen verwerken
  • ASN na alle pro-formafacturen verwerken
  • Standaard
  • Zending verzendopdracht
  Zendingsregels opsplitsen op RAN/KANBAN
  Met dit selectievakje wordt bepaald of artikelhoeveelheden van zendingsregels worden gegroepeerd op RAN/KANBAN-nummers. Indien geselecteerd, mogen de artikelhoeveelheden van dozen die artikelen bevatten met hetzelfde artikelnummer en verschillende RAN/KANBAN-nummers niet worden samengevoegd.
  NB

  Deze configuratie is bijvoorbeeld voor de handelspartners Renault en PSA vereist.

  Controleer homogeniteit verpakkingseenheden
  Met dit selectievakje wordt aangegeven of een speciaal onderzoek van de structuur van de verpakkingseenheid actief is. De controle kan worden geactiveerd in de basisgegevens voor handelspartners en klanten. De opties Ongelijksoortig, Gelijksoortig en Onbekend kunnen op zendingsregelniveau worden beheerd.
  NB

  Deze functie wordt bijvoorbeeld vereist door de handelspartners Renault en PSA.

  DUNS-nummer
  Het DUNS-nummer (Data Universal Numbering System, Universeel nummersysteem voor gegevens) is een unieke negencijferige code die wordt gebruikt om bedrijven en groepsentiteiten binnen een organisatie aan te kunnen geven. Dit nummer wordt op aanvraag van een bedrijf uitgegeven door Dun & Bradstreet, leverancier van bedrijfsinformatie.
  Eigen e-mails
  E-mailadres van leverancier.
  E-mails van klant
  E-mailadres van klant.
  Faxnummer klant
  Het faxnummer van de klant.
  CUM voor verpakkingseenheden berekenen
  Als dit selectievakje is ingeschakeld, worden in Verzending verpakkingseenheid-CUM's voor herbruikbare verpakkingseenheden berekend.
  Artikel verpakkingseenheid toevoegen aan ASN

  Als dit selectievakje is ingeschakeld, wordt het artikel in de verpakkingseenheid toegevoegd aan het ASN dat wordt gepubliceerd.

  NB

  Dit selectievakje moet zijn ingeschakeld voor alle klanten die bij FIAT Chrysler Automobiles Noord-Amerika horen. Selecteer Artikel verpakkingseenheid toevoegen aan ASN op het tabblad Waarden 2 van de codelijst Customers om het selectievakje vooraf te configureren.

 10. Klik op het tabblad Eigenschappenwaarden 3 en geef de volgende informatie op:
  Productielocatie
  Dit veld geeft de productielocatie aan waarnaar wordt verwezen op zendingsdocumenten en -labels.
  Labeltype Mixed Load
  In tegenstelling tot het labeltype Mixed wordt dit label gebruikt om te wijzen op een gemengde transportmateriaalverwerkingseenheid. Meestal bevat het alleen het onderschrift MIXED LOAD en geen andere informatie. Het wordt samen gebruikt met het label Transport Handling Unit Packing List of een lijst van Mixed Master-labels.
  Waarschuwing
  Dit label mag niet worden verward met de B10- en B16-labels. Dit zijn, in de terminologie die in het onderdeel Verzending wordt gebruikt, Mixed labels.
  Consolidatiemodus artikelen
  Dit kenmerk bepaalt hoe de elementen van twee verpakkingseenheden als 'gelijk' kunnen worden geïdentificeerd. Met dit veld kunt u de handelspartnerspecifieke criteria opgeven aan de hand waarvan wordt bepaald of er labels voor Mixed-pallets moeten worden geprint. Door de Consolidatiemodus artikelen te configureren, kunt u voor elke handelspartner afzonderlijk aangeven welke zendingsregels er als gelijksoortige posities moeten worden gezien.
  • Modus Geen label: Per vracht and zendingsnummer
  • Per artikel: Twee artikelen worden als gelijk beschouwd als de artikelnummers gelijk zijn. Alle andere eigenschappen worden genegeerd.
  • Per artikel en partij: Twee artikelen worden als gelijk beschouwd als de interne artikelnummers en partijen gelijk zijn.
  • Per artikel en partij en order
  • Per artikel en partij en RAN of Kanban
  • Per artikel en order
  • Per artikel en RAN of Kanban

  Afhankelijk van de gekozen instelling wordt er een label van het type Master of Mixed geprint voor de pallet.

  Labelmodus Quick Receive

  Selecteer de labelmodus voor het labeltype Quick Receive.

  Deze tabel toont de beschikbare labelmodi.

  Labeltype Omschrijving
  Label Quick Receive per vracht De modus Label Quick Receive per vracht wordt gebruikt om de ontvangst van vrachten te vergemakkelijken.
  Label Quick Receive per zending De modus Label Quick Receive per zending wordt gebruikt om de ontvangst van zendingen te vergemakkelijken.
  Label Quick Receive per transportmateriaalverwerkingseenheid De modus Label Quick Receive per transportmateriaalverwerkingseenheid wordt gebruikt wanneer de transportmateriaalverwerkingseenheid moet worden gelabeld met een Quick Receive-label.
  Labeltype verpakkingslijst voor transportmateriaalverwerkingseenheid
  Dit labeltype wordt gebruikt voor alle soorten verpakkingslijsten op de transportmateriaalverwerkingseenheid.
  Voorbeeld: De Mixed Master Load List van Ford, die het Mixed Master-label vervangt en elk artikel van een transportmateriaalverwerkingseenheid bevat. Het artikelnummer en de hoeveelheid worden geprint in een door mensen leesbare vorm en als streepjescodes.
  Labeltype Pack

  Binnenverpakkingen kunnen verschillende artikelen bevatten en ze kunnen pakken bevatten. Een pak bevat meestal een specifiek artikel. Een pak kan gelabeld zijn. Voor dit scenario is een Pack-label vereist.

  Voorbeeld: Een verpakkingseenheid bevat duizend schroeven die verpakt zijn in twintig zakken met elk vijftig schroeven. Elke zak is gelabeld met een Pack-label; de verpakkingseenheid is gelabeld met een Single-label of een Mixed Single-label.

  Kostenpost voor Clause 92

  Dit veld toont de kostenpost voor de Clause 92-procedure van FIAT Chrysler Automobiles. Op basis van het contract voor het betreffende artikel, kan de leverancier volgens Clause 92 kosten terugvragen als hij noodgedwongen verpakkingsmateriaal voor eenmalig gebruik moest inzetten. Dit kan het geval zijn als er retourneerbare verpakkingseenheden hadden moeten worden gebruikt, maar niet aanwezig waren.

  NB

  De naam van het artikel moet overeenkomen met de naam van het artikel in het ERP-systeem.

  Verpakkingseenheden samenvoegen wanneer het verzendbericht bij zending verzendopdracht is ingesloten
  Verpakkingseenheden worden geconsolideerd als het ASN-type is ingesteld op Met verzendopdracht.
  Labels sorteren op logistiek printveld (aflopend)
  De labels worden op het Logistiek printveld gesorteerd in aflopende volgorde.
  Juliaanse dag toevoegen aan routeveld in vracht
  Als dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de route van de vracht ingekort tot de laatste drie cijfers en vervolgens samengevoegd met de Juliaanse dag. Deze informatie wordt vervolgens gepubliceerd in het veld Route op de pagina Vrachten in Verzending en in de zendingsdocumenten.
  Labeltype Destination
  Dit label wordt gebruikt per transportmateriaalverwerkingseenheid. Het biedt alleen de bestemming voor de transportmateriaalverwerkingseenheid. Het bevat geen artikelinformatie.
  Labeltype Mixed Master
  Dit label identificeert een specifiek artikel als onderdeel van een transportmateriaalverwerkingseenheid. Het wordt gebruikt voor gemengde buitenverpakkingen en gewoonlijk worden meerdere Mixed Master-labels geprint.
  Waarschuwing
  Verschillende handelspartners gebruiken verschillende criteria om te bepalen wanneer een label moet worden geprint. Dit label wordt doorgaans samen met een labeltype Mixed Load of Mixed gebruikt.
  Labeltype Quick Receive
  Dit labeltype vergemakkelijkt het proces van de ontvangst van zendingen. Het bevat gewoonlijk alleen het zending- of ASN-nummer in streepjescode-indeling. Het maakt de ontvangst van een transportmateriaalverwerkingseenheid, zending of verpakkingseenheid mogelijk door het scannen van een 1D-streepjescode.
  NB

  Het Quick Receive-label wordt geprint als onderdeel van de printQuickReceiveLabelsTask. De instelling Labeltype Quick Receive wordt gebruikt om een vrachtlabel, zendingslabel of meerdere transportmateriaalverwerkingseenheidlabels te configureren voor het printen.

  Minimumstatus voor verwerken van taak label Quick Receive
  Dit veld toont de minimumstatus die is vereist om een Quick Receive-label te kunnen verwerken.
  Labeltype Mixed Single
  Voor bepaalde handelspartners moeten meerdere artikelen in één binnenverpakking worden verpakt. Aan deze vereiste kan worden voldaan door virtuele verpakkingseenheden te gebruiken. Ook dient de gebruiker het labeltype Mixed Single te kiezen. Het labeltype Mixed Single bevat informatie over meer dan één artikel.
  Tussenverpakkingen gebruiken op ASN
  Waarschuwing
  Schakel dit selectievakje alleen in als uw handelspartner hier expliciet om vraagt. Tussenverpakkingen zijn verpakkingseenheden waaraan geen andere rol is toebedeeld in de verpakkingsstructuur. U kunt dit selectievakje inschakelen als u met ten minste drie 'echte' verpakkingsniveaus (geen aanvullende verpakkingstoebehoren) werkt. Het buitenste verpakkingsniveau bestaat uit het niveau Outer Master of Outer Mixed. Het binnenste niveau wordt aangegeven met het Single-verpakkingsniveau. Het tussenniveau wordt gevuld met tussenverpakkingen. Als dit selectievakje is uitgeschakeld, worden tussenverpakkingen als aanvullende verpakkingstoebehoren gezien. Alle dozen erin worden direct toegewezen aan de parent-verpakkingseenheid van deze verpakking.
  Combivracht automatisch instellen als Voltooid
  Hiermee wordt de status van de combivracht automatisch ingesteld op Voltooid wanneer de inbegrepen vrachten zijn voltooid.
  Hiermee worden sorteergegevens toegevoegd aan de printaanvraag voor het label, zodat de labels op volgorde van de zendingsregelnummers kunnen worden gegenereerd.
  De labels worden gegenereerd en geprint op volgorde van de zendingsregelnummers.
  Verwachte leverdatum
  Tabel 1. Opties in de vervolgkeuzelijst:
  Optie Omschrijving
  Leeg De verwachte leverdatum wordt opgehaald uit een enkelvoudig exemplaar van deze datum in het SyncShipment-BOD. Deze datum is niet noodzakelijkerwijs de vroegste datum.
  Vroegste verwachte leverdatum De vroegste verwachte leverdatum op detailniveau van het volledige ASN wordt geprint als de Verwachte leveringsdatum. Deze datum wordt geprint in de koptekst van de zendingslabels/-documenten voor de geselecteerde klant.
  NB

  Deze datum verschijnt in het veld Verwachte aankomstdatum op het tabblad Vervoerder en transport op de pagina Vrachten.

  Partij-ID in uitgaande documenten onderdrukken
  Als dit vakje is ingeschakeld, wordt de partij-ID opgenomen in het ASN en afgedrukt op labels.
 11. Klik op het tabblad Eigenschappenwaarden 4 en geef de volgende informatie op:
  Belasting-ID printen
  Als dit selectievakje is ingeschakeld, wordt het belastingnummer opgenomen in de printaanvraag en geprint op de vrachtbrief.
  'Verzenden namens'-adres printen voor vervoerdergerichte documenten
  NB

  Deze instelling is alleen beschikbaar als het selectievakje Verzenden namens is ingeschakeld op de pagina Informatie verzenden-van via de menuselectie Verzending > Configuratie.

  Schakel dit selectievakje in om de functie 'Verzenden namens' in te schakelen voor vervoerdergerichte documenten in het proces voor rechtstreekse levering. Een voorbeeld van deze vervoerdergerichte documenten is de vrachtbrief. Als dit selectievakje is ingeschakeld, wordt in de vrachtbriefdocumenten de leveranciersinformatie en de informatie verzenden-van van de leverancierspartij gebruikt en niet die van de onderleverancier.
  'Verzenden namens'-adres printen voor klantgerichte documenten
  NB

  Deze instelling is alleen beschikbaar als het selectievakje Verzenden namens is ingeschakeld op de pagina Informatie verzenden-van via de menuselectie Verzending > Configuratie.

  Schakel dit selectievakje in om de functie 'Verzenden namens' in te schakelen voor klantgerichte documenten in het proces voor rechtstreekse levering. Deze documenten omvatten verpakkingseenheidlabels, pakbonnen, EDI-vrachtbrieven, enz. In al dergelijke documenten wordt de leveranciersinformatie en de verzenden van-informatie van de leverancierspartij gebruikt, niet die van de onderleverancier. Dit omvat ook identificatienummers zoals DUNS of ID's die door de eindklant worden gebruikt om de leverancier te identificeren.
  'Verzenden namens'-adres printen bij douanedocumenten
  NB

  Deze instelling is alleen beschikbaar als het selectievakje Verzenden namens is ingeschakeld op de pagina Informatie verzenden-van via de menuselectie Verzending > Configuratie.

  Schakel dit selectievakje in om de functie 'Verzenden namens' in te schakelen voor douanedocumenten in het proces voor rechtstreekse levering. Een voorbeeld hiervan zijn de mutatiecertificaten die worden gebruikt voor de zending. In de mutatiecertificaten wordt de leveranciersinformatie en de verzenden van-informatie van de leverancierspartij gebruikt, niet die van de onderleverancier.
  Interne revisie-ID gebruiken
  Deze optie bepaalt welke informatie wordt weergegeven op het veld Niveau technische wijziging in de zendingsregels van een vracht en wordt geprint op labels. Standaard is deze optie niet ingeschakeld:
  Als de optie is uitgeschakeld, wordt het Niveau technische wijziging ingesteld op de zendingsregelreferentie Revisienummer. Als deze niet beschikbaar is, wordt het veld ingesteld op de zendingsregelreferentie Revisieniveau. Als deze niet beschikbaar is, wordt het Niveau technische wijziging ingesteld op een null-waarde.
  Als de optie is ingeschakeld, wordt het Niveau technische wijziging ingesteld op de ZendingArtikel/Artikel-ID/Revisie-ID. Als deze niet beschikbaar is, wordt het Niveau technische wijziging ingesteld op een null-waarde.
 12. Klik op OK en klik vervolgens op Opslaan.