Overzicht

Het verzenden van waarschuwingen in de applicatie wordt beheerd door een afzonderlijke service. De Waarschuwingsservice gebruikt de ION Messaging Service (IMS) om waarschuwingen te verzenden naar de ION Pulse Engine. De gebruiker ontvangt het waarschuwingsbericht in Infor Ming.le.

De Waarschuwingsservice maakt het mogelijk om een waarschuwingsbestemming te configureren. De standaardbestemming van een waarschuwing kan zo nodig worden gewijzigd. De bestemming van een waarschuwing wordt gedefinieerd als een Infor Ming.le-distributiegroep. Hierdoor kan de waarschuwing worden verzonden naar gebruikers die lid zijn van de Infor Ming.le-distributiegroep. Het waarschuwingsbericht kan worden weergegeven in de ondersteunde talen. Het juiste waarschuwingsbericht wordt geselecteerd op basis van de taal van de gebruiker.

Via Waarschuwingen kunt u de waarschuwingen bekijken en controleren die door de applicatie zijn gegenereerd. U kunt waarschuwingsconfiguraties beheren.